Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Be Home premie

De Be Home premie heeft tot doel de financiële druk te verlichten als gevolg van de verhoging van de onroerende voorheffing voor eigenaars die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. De Be Home premie wordt normaal gezien automatisch afgetrokken van uw onroerende voorheffing. Het wordt vermeld in uw aanslagbiljet.

Het abattement van registratiekosten

Bij de registratie van de koopakte van een onroerend goed moet de koper een belasting betalen. Beter bekend als « registratierechten ».
Een abattement is een vermindering van de belastbare grondslag van die belasting. Met andere woorden, het is een vermindering van het bedrag van de registratierechten die door de koper verschuldigd zijn.

Bij de laatste belastinghervorming werd deze vermindering van het registratierecht verhoogd van € 175.000 tot € 200.000 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.