Publicaties van Brussel Huisvesting

Brochures en folders

Informatiebrochures over de woninghuurovereenkomst

Een slecht huurcontract kan pijnlijk zijn

Een juridische brochure voor iedereen die op zoek is naar een meer gedetailleerde toelichting.

De woninghuurovereenkomst in de praktijk

Deze brochure is bedoeld als leidraad bij de belangrijkste fasen van een huurovereenkomst en verschaft de nodige basisinformatie om uw contractuele relatie voor te bereiden en concreet invulling te geven.

De glijdende huurovereenkomst in de praktijk

Dit vademecum werd opgesteld ter ondersteuning van het gebruik van de glijdende huurovereenkomst. De glijdende huurovereenkomst vereist een specifieke en intensieve sociale begeleiding.

Bovendien kunnen de standaarddocumenten, die door de Brusselse regering werden opgesteld, worden gedownload via de overeenkomstige pagina’s van deze website:

Leegstaande woningen

Miniature brochure Leegstaande woningen

Een woning onbewoond laten…
Opgelet voor boetes!

Een woning gedurende meer dan twaalf opeenvolgende maanden onbewoond laten of gebruiken voor andere dan woondoeleinden is een inbreuk op de Brusselse Huisvestingscode.

Discriminatie

Discriminatie op de huisvestingsmarkt.
Wat is het? Hoe moet ik reageren?

Wat is discriminatie op de huisvestingsmarkt? Hoe bewijs ik discriminatie? Welke informatie kan door de verhuurder worden opgevraagd?

Toelagen

Huurtoelage     

Deze huurtoelage is een financiële steun die bedoeld is om een deel van de huur te dekken in afwachting van de toekenning van een sociale woning.

Boeken

Memento van de huisvesting
in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest

De evolutie van de huisvesting, van het woningaanbod, van de financiële steun en van de informatieverstrekking zijn de drijvende krachten achter dit boek, dat toegankelijk wil zijn voor alle Brusselaars.

Jaarverslagen

Op de pagina Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie kunt u de jaarverslagen van deze dienst van Brussel Huisvesting downloaden.

Op de pagina Wie zijn we? kunt u de jaarverslagen van de Directie Huurtoelagen & Leegstaande Woningen van Brussel Huisvesting downloaden.

Publicaties van onze partners