Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Publicaties van Brussel Huisvesting

Brochures en folders

Informatiebrochures over de woninghuurovereenkomst

Een slecht huurcontract kan pijnlijk zijn

Een juridische brochure voor iedereen die op zoek is naar een meer gedetailleerde toelichting.
(versie februari 2022)

De woninghuurovereenkomst in de praktijk

Deze brochure is bedoeld als leidraad bij de belangrijkste fasen van een huurovereenkomst en verschaft de nodige basisinformatie om uw contractuele relatie voor te bereiden en concreet invulling te geven.
(versie februari 2019)

De glijdende huurovereenkomst in de praktijk

Dit vademecum werd opgesteld ter ondersteuning van het gebruik van de glijdende huurovereenkomst. De glijdende huurovereenkomst vereist een specifieke en intensieve sociale begeleiding.
(versie juni 2019)

Bovendien kunnen de standaarddocumenten, die door de Brusselse regering werden opgesteld, worden gedownload via de overeenkomstige pagina’s van deze website:

Leegstaande woningen

Miniature brochure Leegstaande woningen

Een woning onbewoond laten…
Opgelet voor boetes!

Een woning gedurende meer dan twaalf opeenvolgende maanden onbewoond laten of gebruiken voor andere dan woondoeleinden is een inbreuk op de Brusselse Huisvestingscode.
(versie december 2021)

Het openbaar beheersrecht.
Een praktische gids voor de professional !

In deze brochure wordt stapsgewijs de procedure tot implementatie van het openbaar beheersrecht uitgelegd alsook hoe de cel Rehabilitatie je daarbij kan helpen.
(versie maart 2023)

Discriminatie

Discriminatie op de huisvestingsmarkt.
Wat is het? Hoe moet ik reageren?

Wat is discriminatie op de huisvestingsmarkt? Hoe bewijs ik discriminatie? Welke informatie kan door de verhuurder worden opgevraagd?
(versie maart 2019)

Toelagen

Huurtoelage     

Deze huurtoelage is een financiële steun die bedoeld is om een deel van de huur te dekken in afwachting van de toekenning van een sociale woning.
(versie januari 2023)

Boeken

Memento van de huisvesting
in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (2019)

De evolutie van de huisvesting, van het woningaanbod, van de financiële steun en van de informatieverstrekking zijn de drijvende krachten achter dit boek, dat toegankelijk wil zijn voor alle Brusselaars.

Jaarverslagen

Op de pagina Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie kunt u de jaarverslagen van deze dienst van Brussel Huisvesting downloaden.

Op de pagina Wie zijn we? kunt u de jaarverslagen van de Directie Huurtoelagen & Leegstaande Woningen van Brussel Huisvesting downloaden.

Publicaties van onze partners