Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Opleidingen van Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting organiseert een reeks opleidingen met als doel professionals in de sector huisvesting vertrouwd te maken met het gewestelijke huisvestingsbeleid. Alle opleidingen zijn gratis en online te bekijken via het YouTube-kanaal van Brussel Huisvesting.

Conformiteit van woningen, minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en uitrusting (10 juni 2024)

Inhoud:

 • Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
 • Wettelijk en reglementair kader – Procedurele aspecten
 • Basisvereisten van veiligheid, gezondheid en uitrusting
 • Praktische tips
 • Rol van de onderzoekscel
 • Wijziging van de Huisvestingscode (inwerkingtreding op 1 november 2024)

Docente:

Sophie Grégoire, directrice van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie en Amandine De Cannière, juriste van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

Duur:

1u24

Opleidingsmateriaal:

Maatregelen tegen discriminatie in de huisvestingssector (27 februari 2024)

Inhoud:

 • Definitie van discriminatie in de toegang tot huisvesting precies in
 • Veelvoorkomende situaties waarbij aangezet wordt tot discriminatie, over welke
 • Informatie die wettelijk gebruikt mag worden bij de selectie van een huurder
 • Onderzoek van de kredietwaardigheid van een kandidaat-huurder
 • Bewijzen van discriminatie
 • Tips over hoe discriminatie kan voorkomen worden door huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars.

Docente:

Farah EL BOUTZSAKHTI, juriste bij de cel Discriminatiebestrijding van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

Duur:

1u45

Opleidingsmateriaal:

Middagen van de Huisvesting

De middagen hebben tot doel actuele thema’s m.b.t. huisvesting aan een professioneel publiek voor te stellen. Om het thema op een kernachtige en toegankelijke manier te vertalen naar een breder publiek, wordt van elke middag een korte video van 2 à 3 minuten gerealiseerd.

Genderongelijkheid op het vlak van huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (25 juni 2024)

Hoe hebben online platforms voor korte termijn verhuur de dynamiek van toerisme en stedelijk wonen in Brussel veranderd? (23 april 2024)