Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De verschillende stappen als verkoper

Ga na of alles in orde is voor de verkoop van uw woning

Ga na of alles in orde is voor de verkoop van uw woning

Heeft u het recht om te verkopen (vruchtgebruik)?

Bent u in het bezit van een conform EPB-certificaat?

Heeft u de nodige controles laten uitvoeren aan de elektriciteit?

De verkoopprijs bepalen

De verkoopprijs bepalen

Laat de waarde van uw woning schatten om een verkoopprijs te bepalen in overeenstemming met de marktwaarde.

U kan beroep doen op een expert (landmeter, architect, vastgoedmakelaar of notaris) die een rapport zal opstellen dat rekening houdt met verschillende factoren: bouwjaar, bewoonbare oppervlakte, EPB, staat van de woning, etc.

Één of meerdere boden ontvangen

Één of meerdere boden ontvangen

U bent vrij om het bod te aanvaarden dat u het beste uitkomt.

U hebt ook het recht om meerdere kopers met elkaar te laten concurreren om zo de prijs te verhogen, zonder dat het een veiling wordt.

De verkoopovereenkomst ondertekenen

De verkoopovereenkomst ondertekenen

Van zodra de financiering van de koper bevestigd is, ondertekenen de koper en verkoper de verkoopovereenkomst. Dit betekent dat de verkoper zich ertoe verbindt de eigendom over te dragen aan de koper, die ermee akkoord gaat de prijs te betalen zoals vastgelegd in het compromis. Vanaf dat moment is de verkoop afgerond en kan geen van de partijen nog terug, ook niet als er nog geen voorschot is betaald.

Een compromis tot verkoop staat gelijk aan een verkoop! Daarom is het aangeraden dat de koper vóór de ondertekening het door de verkoper voorgelegde ontwerp van compromis bestudeert en door de notaris laat onderzoeken!

Verkrijgen van de nodige attesten

Verkrijgen van de nodige attesten

De verkoper dient enkele verplichte documenten aan de koper te overhandigen:

 

  • Bodemattest
  • Attest keuring elektrische installatie
  • EPB-certificaat
  • Postinterventiedossier (PID)
  • Documenten aangaande de verhuur (indien de woning te huur wordt gesteld)
  • Keuringsattest stookolietank
  • Gegevens betreffende de mede-eigendom
  • Stedenbouwkundige informatie
De notariële akte ondertekenen

De notariële akte ondertekenen

De authentieke akte is het officieel document, opgemaakt door uw notaris, waardoor de verkoop “tegenstelbaar” is aan de administraties, de banken, de hypotheekkantoren, enz. Ze verzekert ook de rechtsveiligheid van de verkoop en geeft u, de nieuwe eigenaar, alle waarborgen.

Er bestaat geen wettelijke termijn tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de datum van de authentieke akte. Gewoonlijk bedraagt deze maximum vier maanden.

Meer weten

Meer weten

Voor meer informatie, consulteer de brochure “Een woning kopen van Homegrade.