Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Série de vidéos sur le projet de cohabitation CALICO

CALICO is een cohousingproject met 34 appartementen in de gemeente Vorst dat een generatie- en sociale mix biedt in interactie met de buurt. Gender, geboorte- en stervensbegeleiding in het hart van het samenleven, zorg en toegang tot huisvesting zijn de krachtlijnen van CALICO en vormen de ruggengraat van het project.

Maar wat CALICO – dat staat voor ‘CAre and LIving in COmmunity’ – ook anders maakt dan andere projecten, is dat het een diverse groep van bewoners met elkaar wil verbinden tot een hechte gemeenschap: Brusselaars van verschillende generaties en andere origine, families, alleenstaande vrouwen alsook eigenaren en huurders.

In deze videoreeks worden zowel de reacties op het project getoond van bewoners, partners, overheidsinstellingen op regionaal en Europees niveau alsook enkele reacties op politiek en academisch vlak.

Surf naar de website van CLTB voor meer info over het project.

De bewoners

De bewoners hebben van hun nieuwe huis een heerlijke thuis kunnen maken. Zij organiseren zich om enerzijds, hun woonomgeving om te vormen tot een klein dorp binnen onze stad én anderzijds, om initiatieven op touw te zetten met omwonenden en wijkverenigingen.

Nanie:

“Ik heb mijn loopbaan onderbroken om mijn vier kinderen op te voeden en nu heb ik een klein pensioen dat niet volstaat om iets te kopen.”

Katrien :

“Het is heel belangrijk dat ik hier word geholpen en steun vind en dat ik met andere ouders kan spreken. Ook mijn kinderen fleuren helemaal op in deze omgeving.”

Mabinty :

“In Brussel is het zo goed als onmogelijk een betaalbaar driekamerappartement te vinden.”

Olivia :

“Ik leef voor de eerste keer in een gemeenschap, die tegelijk een dorp en een wijk is, waar er enorm veel contacten zijn met de buren.”

De projectpartners

Community Land Trust Brussel, Angela.D en Pass-ages zijn de organisaties die aan de basis liggen van de bewonersgroepen van CALICO. Ontdek in onderstaande video’s op welke manier zij samenwerken met de bewoners van het project!

De CLTB heeft als doel betaalbare woningen aan te bieden aan gezinnen met een laag inkomen. Dit gebeurt aan een lagere dan de marktprijs door het bezit van grond en woning van elkaar te scheiden.

Pass-ages verzorgt de coördinatie van een geboorte- en sterfhuis.

Angela.D staat in voor de genderdimensie binnen het project en helpt vrouwen met een beperkt inkomen hel in hun zoektocht naar een geschikte woning.

Publieke sector

Brussel Huisvesting

Met het project CALICO heeft Brussel Huisvesting zich in 2018 kandidaat gesteld voor de projectoproep van de Europese Commissie met als thema ‘Urban Innovative Actions’. Zijn kandidatuur werd weerhouden uit 188 inzendingen en als één van de 22 laureaten ontving het project CALICO een subsidie van 5 miljoen euro. Maar zijn bijdrage beperkte zich niet tot de subsidieaanvraag. Tijdens de projectperiode van 4 jaar heeft Brussel Huisvesting actief meegewerkt aan de realisatie van CALICO. De nauwe samenwerking met de partners was een première voor het bestuur sinds zijn ontstaan in 2017

Perspective.brussels

Perspective.brussels was o.a. betrokken in het project via de Referent Huisvesting.. Hij volgt de sociale woningprojecten op, brengt Brusselse partners op vlak van huisvesting samen, wisselt goede praktijkvoorbeelden uit, overlegt met de verschillende gemeenten en tracht de samenwerking in het Gewest te bevorderen.

New European Bauhaus

Xavier Troussard, afdelingshoofd van het New European Bauhaus(nieuw venster), duidt de overeenkomsten aan met de waarden van CALICO en vertelt hoe CALICO een bron van inspiratie kan zijn voor projecten op Europees niveau.

Het New European Bauhaus is een Europees initiatief dat tot doel heeft een beweging op gang te brengen om te onderzoeken hoe we beter samen kunnen leven, om mensen uit verschillende contexten en disciplines met elkaar te verbinden (architecten, stedenbouwkundigen, onderzoekers, kunstenaars, inwoners, verenigingen, academische instellingen, bedrijven, …) en de opkomst van nieuwe oplossingen voor een meer esthetische, duurzame en inclusieve leefomgeving te ondersteunen.

VUB - Cosmopolis

Met het oog op de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op basis van het CALICO-model verduidelijkt Thomas Dawance van Cosmopolis de structuur van het model en formuleert hij een conclusie vanuit wetenschappelijk oogpunt over het project.

Cosmopolis is een onderzoekscentrum van de VUB dat richt zich op onderzoek en onderwijs in geografie, ruimtelijke planning en stedenbouw.

Gedurende drie jaar zorgden VUB-wetenschappers van de onderzoeksgroepen Cosmopolis en Belgian Ageing Studies voor een wetenschappelijke evaluatie en monitoring van het project. Ze onderzochten onder meer de maatschappelijke impact van het project op de bewoners, de buurt en op de partners.