Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat is het kwaliteitslabel voor studentenwoningen en wat zijn de voordelen?

Het label voor studentenwoningen garandeert dat woningen die in het kader van het wettelijke stelsel voor studentenhuisvesting worden verhuurd, aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Het doel is de sector studentenhuisvesting aantrekkelijker te maken.

Dankzij het label, zal de verhuurder:

 • erkenning van de kwaliteit van de accommodatie, een garantie van veiligheid voor de student;
 • een belangrijke zichtbaarheid wanneer de woning te huur wordt aangeboden via de website www.brik.be;
 • de diensten van erkende bemiddelaars in geval van een huurgeschil.

Het label heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en is hernieuwbaar.

Hoe vraagt u het label aan?

U hoeft enkel een formulier in te vullen en de volgende bijlagen bij te voegen:

 • Een verklaring op erewoord dat de woning voldoet aan de eisen van de huisvestingscode.
 • Een ondertekende huurovereenkomst die in overeenstemming is met de wetgeving inzake studentenhuurovereenkomsten.
  Als u de woning nog niet verhuurt, of als u de woning verhuurt maar niet met een studentenwoninghuurovereenkomst, volstaat een verklaring op erewoord dat de volgende verhuur wel met zo’n overeenkomst gebeurt.
 • Een geldig EPB-certificaat

Uw verzoek kan worden ingediend:

 • hetzij via een e-mail: label.dghi@gob.brussels;
 • hetzij via een schrijven naar:
  Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
  Brussel Huisvesting
  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
  Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel

Binnen de maand die volgt op de indiening van de aanvraag, bezorgt Brussel Huisvesting u een antwoord.