Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat zijn de voorwaarden om de vergoeding te krijgen?

 • Uw verhuurde woning bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • U beschikt over een vonnis die de uitzetting na 15 augustus voor of tijdens het wintermoratorium toelaat.
 • U heeft geen bewoningsvergoeding (huur) ontvangen nadat u de huurder een herinnering tot betaling heeft gestuurd.

Indienen van een vergoedingsaanvraag

Als u recht hebt op een vergoeding, kunt u deze aanvragen (een enkele aanvraag per woning):

 • Ten vroegste bij het vertrek van de huurder als hij/zij de woning verlaat tijdens de periode van het wintermoratorium of aan het einde van het wintermoratorium (15 maart), als de huurder op die datum nog steeds in de woning verblijft.
 • Uiterlijk op 15 september, volgend op het einde van het wintermoratorium.

U moet een aanvraagformulier invullen en er een kopie aan toevoegen van de volgende documenten:

 • Het vonnis dat de uithuiszetting toestaat.
 • De geregistreerde huurovereenkomst.
 • De bankkaart van de rekening waarop de vergoeding overgeschreven moet worden.
 • De betalingsherinnering voor de onbetaalde bewoningsvergoeding (huur) die u aan de huurder hebt gestuurd.
 • Eventueel het laatste verzoek tot indexering van de huur.

U moet uw aanvraag samen met de hierboven vermelde documenten indienen:

Of:

 • Via de informatiekiosken aan het onthaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel:
  Iris Tower, Sint-Lazarusplein 2 in 1035 Brussel.

 • Per aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbevestiging aan:
  GOB – Brussel Huisvesting (Iris Tower)
  Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
  Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel

De huurder betaalt huur na uw vergoedingsaanvraag

Stuur zo snel mogelijk een e-mail naar de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (winterstop.dghi@gob.brussels) om informatie te verkrijgen over de terugbetalingsvoorwaarden voor het teveel aan verkregen vergoedingen.

Brochures

Contact