Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Mede-eigendom en formaliteiten

Bent u eigenaar in een appartementsgebouw, dan maakt u automatisch deel uit van de vereniging van mede-eigenaars.

De algemene vergadering (of AV) is een van de 3 organen van de mede-eigendom. Eenmaal per jaar, op de algemene vergadering, bespreekt en beslist u met de andere mede-eigenaars wat er moet gebeuren voor het welzijn van het hele gebouw. Op deze vergadering staat de financiële situatie van de vereniging van mede-eigenaars op de agenda.

De datum van de vergadering en de organisatiemodaliteiten (oproepbrieven, aantal dagen tussen de verzending van de oproepbrief en de datum van de Algemene vergadering) zijn vastgelegd in de statuten.

Elke beslissing die op de Algemene vergadering genomen wordt, wordt door de syndicus in een proces-verbaal (PV) genoteerd. Een mede-eigenaar kan dat register altijd gratis raadplegen.
Bovendien kunnen de statuten bepalen dat een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering aan iedere mede-eigenaar moet worden bezorgd.

De syndicus is belast met het dagelijks beheer van de mede-eigendom. Op de Algemene Vergadering is de syndicus verplicht alle bewijsstukken betreffende de vervulling van zijn/haar taak gedurende het afgelopen jaar mee te brengen. Afhankelijk van de inhoud van dit verslag, zullen de leden van de Algemene Vergadering de syndicus al dan niet ontslaan.

Meer informatie vindt u op “Een appartement kopen” (website van notaris.be).

Ondersteuning voor kleine mede-eigendommen

Homegrade biedt specifieke ondersteuning voor kleine flatgebouwen met minder dan 6 eenheden en/of gebouwen waar de appartementen afzonderlijke verwarmings- en warmwatersystemen hebben.
Deze organisatie biedt kleine mede-eigendommen een speciale dienst aan om een gezamenlijke aanpak van de renovatie van gebouwen te vergemakkelijken:

  • de organisatie van specifieke vergaderingen met de syndicus of de eigenaar om de beslissing te vergemakkelijken;
  • de presentatie tijdens de algemene vergadering van de technische of financiële instrumenten die het meest relevant lijken.

Documentatie