Hulp voor daklozen

De FEANTSA (FR/ENG) die met daklozen werken definieert daklozen als mensen die op straat leven of in noodopvangcentra verblijven en mensen zonder thuis als personen die in verschillende soorten opvangcentra verblijven. Er is echter geen universele definitie.

Enkele nuttige documenten en links om daklozen te helpen:

Dagelijkse procedures

 • De POD Maatschappelijke Integratie geeft een Gids voor daklozen uit voor mensen in precaire situaties: dringende medische hulp, mutualiteit, materiële en/of financiële hulp, beroep in geval van weigering door het OCMW, nuttige adressen, enz.
 • Bruss’Help leidt mensen die dakloos zijn of begeleiding nodig hebben naar de juiste hulp en diensten. Deze organisatie verstrekt een papieren kaart (speciaal Covid 19) van de belangrijkste voorzieningen/diensten die tijdens een crisis overdag actief zijn.
 • Sociaal Brussel, de tweetalige en interactieve sociale kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geeft toegang tot alle diensten voor daklozen (begeleiding, opvang, onderdak, hygiëne, maaltijden, medische zorg).
 • Het referentieadres is een adres dat bepaalde personen die niet in België wonen of er geen verblijfplaats hebben, de mogelijkheid biedt een contactadres in een Belgische gemeente te hebben. Het referentieadres is een zuiver « administratief » adres.

Huisvesting

 • Samusocial is bevoegd voor noodopvang.
 • Sommige sociale huisvestingsmaatschappijen bieden tijdelijk onderdak met ondersteuning bij re-integratie, maar voor een beperkte periode.
 • De Brusselse gemeenten en OCMW’s kunnen u ook informatie geven over noodopvang, transitwoningen, enz. op hun grondgebied of over de inrichtingsvergoeding.
 • De herhuisvestingstoelage wordt toegekend aan bepaalde personen die niet langer dakloos zijn.

Hulp voor personen met een handicap

Er bestaan hulpmiddelen en steun voor mensen met een handicap:

 • De dienst Phare (FR), die informatie, advies en financiële bijstand verstrekt aan gehandicapte personen in het Brussels Gewest.
 • AccessAndGo (FR) helpt de omgeving en diensten toegankelijk te maken voor mensen met beperkte mobiliteit.
 • Accesshouse is een databank van accommodaties die aangepast of aanpasbaar zijn voor mensen met een handicap.
 • De herhuisvestingstoelage wordt toegekend aan bepaalde huurders die van een ongeschikte woning verhuizen naar een woning die aangepast is aan de handicap.