Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Gebruik altijd dialoog

Vindt u dat uw buren te veel lawaai maken? Geef altijd de voorkeur aan dialoog en bemiddeling: dit is de eenvoudigste en minst dure oplossing. U kunt ook een beroep doen op een derde om de uitwisselingen te vergemakkelijken: syndicus, beheerder, wijkcomité, gemeentediensten of verenigingen, enz.

Er zijn ook bemiddelaars beschikbaar in elke Brusselse gemeente via het Netwerk van Openbare Diensten voor Interpersoonlijke Conflicten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Klacht wegens geluidsoverlast

Op het regionale portaal Ruisinfo vindt u alle informatie, procedures en klachtenformulieren die nodig zijn in geval van een lawaaiprobleem. De informatie wordt gegeven per geluidsbron (vervoer, buurt, winkels en bedrijven, vrije tijd en diensten). Op de website wordt uitgelegd hoe een klacht kan worden ingediend als een dialoog niet heeft geholpen om het probleem op te lossen.

Wat de buurt betreft, verschilt de informatie naar gelang het soort overlast:

Ondersteuning voor akoestiek

Wenst u werkzaamheden uit te voeren om het geluidsniveau in uw woning te verlagen? Wilt u weten welke kleine handelingen en goede reflexen u in het dagelijks leven kunt gebruiken? Er zijn gratis ondersteunende diensten beschikbaar voor individuen en professionals:

  • Homegrade biedt ondersteuning aan individuen en publiceert themabrochures over dit onderwerp (zie hieronder).
  • De Facilitator Duurzame Gebouwen biedt gratis bijstand aan professionals en ondersteunt hen in elke fase van hun duurzaam project (inclusief de fysieke omgeving en geluidsoverlast).

U kunt ook de Gids Duurzame Gebouwen van Brussel Leefmilieu raadplegen. U vindt er uitgebreide technische informatie over de akoestiek van gebouwen.

Wist u dat?

Om te zorgen voor een economische, sociale en culturele ontwikkeling die verenigbaar is met een gezond milieu, heeft het Gewest in 2019 het plan quiet.brussels gelanceerd. Het doel: de gevolgen van lawaai beperken voor de gezondheid, iedereen de mogelijkheid tot rust en stilte geven en de aantrekkelijkheid van de stad behouden.

Documentatie