Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels.

Er zijn RENOLUTION-premies voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. En voor een verscheidenheid aan profielen van aanvragers: eigenaars, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz.

Renolution.brussels is het nieuwe platform voor alle informatie over om de gewestelijke premies voor renovatie.

Premies voor bodemonderzoeken

Leefmilieu Brussel kan onder bepaalde voorwaarden premies toekennen voor de uitvoering van een bodemonderzoek en behandelingswerkzaamheden in geval van grondverontreiniging of de afwezigheid van verontreiniging.

ECORENO-krediet

Het ECORENO-krediet biedt een financieringsoplossing voor alle soorten van renovatiewerken aan een Brusselse woning. Het is bestemd voor eigenaren, toekomstige eigenaren en huurders,  tegen een preferentieel tarief van 0% tot 1%.

Dit biedt eigenaren de kans om isolatie- of ventilatiewerken, een nieuwe verwarmingsinstallatie, de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler gemakkelijker te financieren…

Bezoek de website van het Woningfonds om meer te weten.

De gemeentelijke premies

Naast de gewestelijke premies kennen sommige Brusselse gemeenten ook gemeentelijke premies toe aan hun inwoners. Deze verschillen van gemeente tot gemeente.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw gemeente.

Verlaagd btw-tarief bij renovatiewerkzaamheden

Voor sommige renovatiewerkzaamheden kan de eigenaar of eventueel de huurder een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21% genieten. Er moet aan diverse voorwaarden voldaan worden, te beginnen met deze criteria:

  • uw woning is ouder dan 10 jaar;
  • uw woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt;
  • de uitgevoerde werken (omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud, met uitzondering van reiniging) worden rechtstreeks aan u, de eindgebruiker (bv. eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, …) gefactureerd.

Voor meer informatie over dit onderwerp raadpleeg de veelgestelde vragen op de website van de FOD Financiën.

Subsidies voor beschermd en niet-beschermd erfgoed

De bescherming van onroerend erfgoed is een gewestelijke materie. Er worden subsidies toegekend voor instandhoudingswerkzaamheden aan beschermd erfgoed. Voor niet-geclassificeerde eigendommen is de restauratie van klein, niet-beschermd erfgoed een financiële steunmaatregel die tot doel heeft klein, niet-geclassificeerd erfgoed dat zichtbaar is in publieke ruimtes, te restaureren met het oog op de instandhouding en opwaardering ervan.