Renovatiepremies

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt twee types van renovatiepremie ter beschikking:

 • De premie voor renovatie van de woning betreft werkzaamheden die verband houden met het gebouw, de structuur en de binneninrichting om problemen op het gebied van veroudering, gezondheid, veiligheid, comfort, ruimte of akoestiek te verhelpen.
 • Premie voor verfraaiing of renovatie van gevels betreft werkzaamheden ter herstel van de straatgevel.

Milieupremies

De milieupremies dekken de werkzaamheden die worden uitgevoerd om het energieverbruik te verminderen.

Energiepremies

De energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven financiële steun aan de Brusselaars die kiezen voor de meest energie-efficiënte technieken en toestellen, met als doel de energieprestaties van hun woning te verbeteren. Om de inspanning te richten op de meest doeltreffende werkzaamheden, wordt de nadruk gelegd op audit, isolatie en verwarming.

Premies voor bodemonderzoeken

Leefmilieu Brussel kan onder bepaalde voorwaarden premies toekennen voor de uitvoering van een bodemonderzoek en behandelingswerkzaamheden in geval van grondverontreiniging of de afwezigheid van verontreiniging.

De Brusselse groene lening

De Brusselse groene lening is een energielening die een financiering, tegen een rentevoet van 0 % tot 2%, toelaat om werkzaamheden uit te voeren die de energieprestatie van uw woning verbeteren. Het is het resultaat van een partnerschap tussen Homegrade, Brussel Leefmilieu, de financiële coöperatie Crédal en het Woningfonds. Zo kunnen eigenaars en huurders (in overleg met hun huisbaas) de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler financieren, evenals werkzaamheden ter verbetering van isolatie, ventilatie en efficiënte verwarming.

De gemeentelijke premies

Naast de gewestelijke premies kennen sommige Brusselse gemeenten ook gemeentelijke premies toe aan hun inwoners. Deze verschillen van gemeente tot gemeente.

Met name:

 • De aanvullende premie op de regionale renovatiepremie
 • De aanvullende premie op de gewestpremie voor de verfraaiing van gevels
 • De aanvullende premie op de regionale energiepremie
 • De zonneboilerpremie
 • De premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen
 • De tankpremie
 • De premie voor groene daken
 • Compostbakpremie
 • Premies voor de installatie van extra sanitaire voorzieningen

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw gemeente.

Verlaagd btw-tarief bij renovatiewerkzaamheden

Voor sommige renovatiewerkzaamheden kan de eigenaar of eventueel de huurder een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21% genieten. Er moet aan diverse voorwaarden voldaan worden, te beginnen met deze criteria:

 • uw woning is ouder dan 10 jaar;
 • uw woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt;
 • de uitgevoerde werken (omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud, met uitzondering van reiniging) worden rechtstreeks aan u, de eindgebruiker (bv. eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, …) gefactureerd.

Voor meer informatie over dit onderwerp raadpleeg de veelgestelde vragen op de website van de FOD Financiën.

Subsidies voor beschermd en niet-beschermd erfgoed

De bescherming van onroerend erfgoed is een gewestelijke materie. Er worden subsidies toegekend voor instandhoudingswerkzaamheden aan beschermd erfgoed. Voor niet-geclassificeerde eigendommen is de restauratie van klein, niet-beschermd erfgoed een financiële steunmaatregel die tot doel heeft klein, niet-geclassificeerd erfgoed dat zichtbaar is in publieke ruimtes, te restaureren met het oog op de instandhouding en opwaardering ervan.