Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Overeenstemming

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzamelen de normen die toepasselijk zijn inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Deze website voldoet volledig aan de WCAG 2.1 niveau AA.

De toegankelijkheid van onze website wordt gecontroleerd via een externe audit verricht door Anysurfer. Bekijk de pagina over de Anysurfer-status.

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd voorbereid op 31/03/2022.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 31/03/2022.

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen om informatie betreffende de inhoud van de huidige website, om een gebrek aan overeenstemming te melden of gewoon om ons uw mening of suggesties te bezorgen, kunt u contact opnemen met:

Brussel Huisvesting
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

e-mail : huisvesting@gob.brussels
Tel. : + 32 (0)800 40 400