Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzamelen de normen die toepasselijk zijn inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Een externe audit door Anysurfer werd uitgevoerd op 31/03/2022 en op dat moment was deze website conform aan het toegankelijkheidsniveau WCAG 2.1 AA.

Een interne audit werd uitgevoerd op 03/07/2023. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen:
https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/logement.brussels

Een nieuwe audit is momenteel niet gepland vanwege de lopende deelname van Brussel Huisvesting aan het project Regionale Webstrategie.

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform.

De interne audit van 03/07/2023 bracht elementen aan het licht die niet langer toegankelijk waren. Sommige zijn gecorrigeerd. De andere zullen worden gecorrigeerd tijdens de migratie van onze website in het kader van het project Regionale Webstrategie.

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen om informatie betreffende de inhoud van de huidige website, om een gebrek aan overeenstemming te melden of gewoon om ons uw mening of suggesties te bezorgen, kunt u contact opnemen met:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Huisvesting
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
e-mail : huisvesting@gob.brussels
Tel. : + 32 (0)800 40 400

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Synergie
Klachtendienst – Directie Kwaliteit en Performantie
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
e-mail : klachten@gob.brussels
Tel. : +32 (0)2 800 37 54

Het bevoegde controleorgaan is:

Equal Brussels
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
e-mail :  equal@gob.brussels
Tel : +32 (0)2 800 36 75

Verbeteringsplan

De inhoud van deze website zal binnenkort worden geïntegreerd in het regionale portaal be.brussels in het kader van het project Regionale Webstrategie. Brusselse Huisvesting zal ervoor zorgen dat er toegankelijke inhoud wordt gepubliceerd.

Deze verklaring werd voorbereid op 31/03/2022.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 25/04/2024.