Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De sociale woningen van de BGHM

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is de gewestelijke administratie belast met de sociale huisvesting in Brussel en het toezicht op de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s).

De 16 OVM’s (soms “foyers” of “lokale bedrijven” genoemd) bieden onder bepaalde voorwaarden sociale, middelmatige of gemiddelde woningen aan voor mensen en huishoudens met lage inkomens en huisvestingsproblemen in de 19 Brusselse gemeenten.

Hoe huurder worden van een sociale woning?

Voordat u huurder van een sociale woning kan worden, moet u zich eerst als kandidaat-huurder bij een OVM laten inschrijven. Er zijn veel aanvragen en de selectie hangt af van hoe lang de aanvrager ingeschreven is en van de voorrangsregels (punten) die hij of zij eventueel heeft vanwege bepaalde omstandigheden.

Meerdere toelatingsvoorwaarden moeten hiervoor vervuld zijn, zoals:

  • Minstens 18 jaar zijn
  • Geen eigenaar zijn
  • Een bepaalde inkomensgrens niet overschrijden
  • Ingeschreven zijn in een Belgische gemeente

Indien dit het geval is, neem dan contact op met een OVM of met het BGHM. Zij verstrekken u het inschrijvingsformulier ter plaatse of bezorgen u dit per post. Vervolgens kan u het formulier invullen en de vereiste bewijsstukken bijvoegen. Ten slotte moet u dit aangetekend terugsturen of bezorgen aan de OVM die uw dossier zal beheren.

Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor sociale, middelmatige of gemiddelde huisvesting. Als uw inkomen tijdens de wachtperiode stijgt of daalt, verplaatst u zich naar de overeenkomstige categorie.

U moet uw OVM binnen de twee maanden op de hoogte brengen van elke wijziging in uw gezinssamenstelling of van een eventuele verhuis.

Op de website van de BGHM vindt u alle informatie over het huren van een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Sociale Verhuurkantoren (SVK's)

De Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) beheren de verhuur van hoofdzakelijk particuliere woningen en verhuren deze tegen een verlaagde prijs aan huishoudens met een bescheiden inkomen. Zij beschikken eveneens ook transitwoningen voor daklozen. De SVK’s worden erkend, gehomologeerd en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De SVK’s zijn ontwikkeld om een win-win situatie te vormen voor zowel de huurder als de verhuurder:

  • De huurder geniet van een kwaliteitswoning tegen een gematigde huurprijs en kan, indien nodig, een beroep doen op sociale bijstand.
  • Voor de eigenaar staat het SVK in voor het volledige huurbeheer en stelt de relatie met de huurder veilig. In ruil voor een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs, is de verhuurder verzekerd van gemoedsrust bij het beheer van het onroerend goed en ontvangt hij talrijke diensten en garanties: gegarandeerde betaling van de huur, zorgeloos huurbeheer, onderhoud van het onroerend goed, bijstand en premies voor renovatie, vrijstelling van onroerende voorheffing, dekking van huurschade aan het einde van het contract, etc.

Hoe huurder worden van een SVK woning?

Alvorens via een SVK huurder te worden, moet u zich eerst als kandidaat-huurder bij één of meerdere SVK’s laten registreren. Elke SVK functioneert onafhankelijk en de registratieprocedures kunnen verschillen.

Alle SVK’s kunnen eigendommen beheren in de 19 gemeenten. Als u in een bepaalde gemeente of een bepaald district wilt wonen, moet u dat bij uw inschrijving aan de SVK meedelen.

De toegangsvoorwaarden zijn dezelfde als voor sociale huisvesting (tenzij mits een speciale uitzondering). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een SVK om een aanvraag in te dienen als huurder of om een woning aan te bieden als eigenaar.

Woningen van het Woningfonds

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest koopt, renoveert en verhuurt woningen aan de meest kansarme gezinnen in het Gewest, voor een zeer lage huur.

Hoe huurder worden van het Woningfonds?

Hierbij de voornaamste voorwaarden:

  • Het totale belastbare inkomen van de personen die deel uitmaken van het huishouden mag bepaalde vastgelegde inkomensschalen niet overschrijden. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast.
  • Niemand in het huishouden mag een reëel recht op een goed hebben (mits enkele uitzonderingen).
  • Het huishouden moet het gehuurde goed volledig bezetten. Het moet de hoofdwoning van het huishouden zijn.

U kan alle voorwaarden evenals het aanvraagformulier terugvinden op de pagina huurhulp van de website van het Woningfonds.

Gemeentelijke huisvesting

Gemeenten en OCMW’s kunnen ook gemeentelijke woningen verhuren, waarvan een deel aan “sociale” voorwaarden is onderworpen, al dan niet via een kadaster.

Om een gemeentelijke woning te kunnen krijgen, moet de kandidaat-huurder echter aan een aantal criteria voldoen, afhankelijk van de gemeente in kwestie: bewijs van goed gedrag en zeden, voldoende verhouding tussen het inkomen van de kandidaat en de huur die zal worden aangerekend…

Verschillende gemeenten bieden ook gemeentelijke premies aan die verband houden met huisvesting (renovatie, beveiliging van de woning, enz.).