Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Woninghuurovereenkomst / Medehuren

Medehuren

Om als medehuurder op beide oren te kunnen slapen, geldt voortaan een dubbele voorwaarde: een huurovereenkomst en een medehuurpact.

De huurovereenkomst, tussen de verhuurder en de medehuurders, bepaalt dat de huurders onderling solidair aansprakelijk zijn tegenover de verhuurder. Ze legt ook een aantal soepele en specifieke modaliteiten vast om de huurovereenkomst te beëindigen. De partijen moeten hun goedkeuring hechten aan de toepassing van dit stelsel.

Aan de kant van de medehuurders moet de overeenkomst uitmonden in de ondertekening van een medehuurpact. Daarin kunnen ze de praktische modaliteiten vastleggen die het samen bewonen van hun ‘gemeenschapshuis’ regelen. Het medehuurpact biedt tegelijk ook de mogelijkheid om hen op hun rechten en plichten te wijzen, hetgeen de rechtszekerheid van alle betrokkenen en de organisatie binnen de groep ten goede komt en dus uiteindelijk ook in het belang is van de verhuurder.
Alleen door het afsluiten van een medehuurpact worden de regels die in het pact staan van toepassing. Het pact is alleen bindend voor de medehuurders die het hebben ondertekend. Het laat de verhuurder buiten beschouwing. De medehuurders kunnen er zich op beroepen, onderling maar ook voor de rechtbank, indien het door één of meerdere onder hen niet zou worden nageleefd.

Het medehuurpact moet verplicht de volgende informatie bevatten:

  • de verdeelsleutel van de huur tussen de medehuurders;
  • de verdeling van de huurschade en de weerslag ervan op de huurwaarborg, in het geval van schade veroorzaakt door één of meer van de medehuurders die binnen het geheel van de groep medehuurders geïdentificeerd kunnen worden;
  • de tenlasteneming van de onderhouds- en herstelkosten;
  • de verdeling van de lasten die samenhangen met het gemeenschapsleven (bijvoorbeeld : schoonmaak, buitenzetten van het vuilnis, ophalen van de post, uurregelingen);
  • een inventaris van de meubelen met vermelding van hun herkomst;
  • de kwesties inzake de huurwaarborg en de betaling van de verzekeringspremies, voor onder meer de brandverzekering (op naam van één of meer van de medehuurders, het aanleggen van een interne gemeenschappelijke pot);
  • de modaliteiten voor nieuwkomers, vertrekkers en het vervangen van een medehuurder.

Het staat de medehuurders voorts vrij om andere aspecten van hun samenwonen via het medehuurpact te regelen, zoals de organisatie van de dagelijkse huishoudelijke taken, de aanwezigheid van huisdieren of muziekinstrumenten, enz.

Meer weten:

Een juridische brochure voor iedereen die op zoek is naar een meer gedetailleerde toelichting.

Document acties