Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Kopen en verkopen / Rechten en plichten / Leegstaande woningen

Leegstaande woningen

Een woning of een deel van een voor huisvesting bedoeld gebouw leeg laten staan, dat is een inbreuk op de Brusselse Huisvestingscode. Opgelet voor de boetes!

Een woning of een deel van een voor huisvesting bedoeld gebouw leeg laten staan, dat is een inbreuk op de Brusselse Huisvestingscode.

Die bepaling is bedoeld om de leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen te gaan en eigenaars te stimuleren om hun onroerend goed op de verhuurmarkt aan te bieden of een andere oplossing te zoeken om het huisvestingspark optimaal te benutten.

De Cel “Leegstaande woningen” van het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft de taak om leegstaande woningen op te sporen, inbreuken vast te stellen en de eigenaar op de hoogte te brengen. De inbreuk kan vastgesteld worden middels een onderzoek uitgevoerd op initiatief van de Cel of middels een klacht ingediend bij deze dienst.

Alleen de 19 gemeentes en de verenigingen erkend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn bevoegd om klacht in te dienen.

Kennisgeving van de boete

Wanneer de eigenaar op de hoogte gebracht werd van de inbreuk, heeft hij 3 maanden de tijd om elementen voor te leggen waaruit blijkt dat de woning opnieuw bewoond is. Heeft hij de inbreuk nog niet geregeld aan het einde van die termijn, dan wordt hij van de boete op de hoogte gebracht.

Berekening van de boete

De boete bedraagt 500 € per strekkende meter gevel vermenigvuldigd met het aantal leegstaande verdiepingen en het aantal jaren leegstand. Kelders en zolders die niet als kamers ingericht zijn worden niet meegeteld in deze berekening.


 

Voorbeeld 1:

Een gebouw met een benedenverdieping plus 3 verdiepingen, met een gevel van 5 m breed, en waarvan twee verdiepingen leeg staan, geeft aanleiding tot een boete van 5.000 €.

500 € x 5 m x 2 verdiepingen = 5.000 €


 

Voorbeeld 2:

Een volledig leegstaande eengezinswoning met een benedenverdieping plus 2 verdiepingen, met een gevel van 4 m breed, geeft aanleiding tot een boete van 6.000 €.

500 € x 4 m x 3 verdiepingen = 6.000 €


 

Beroep

Een schorsend beroep tegen de beslissing een administratieve boete op te leggen, kan binnen de dertig dagen na de kennisgeving ervan aangetekend worden bij de hiertoe gemachtigde ambtenaar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Mevrouw Arlette VERKRUYSSEN, Directeur-generaal
Brussel Huisvesting - Directie Advies en Beroep
CCN – 9de verdieping – bureau 9.323
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel

Preventie

Er bestaan oplossingen om een administratieve boete te vermijden. De Cel “Leegstaande Woningen” staat volledig ter beschikking van eigenaars van wie het pand leegstaat om andere redenen dan speculatie. De cel zal hen doorverwijzen naar de gewestdiensten die het best zijn aangewezen voor hun situatie en hun vragen.

Dankzij de renovatiepremies kan een eigenaar – die aan de toekenningsvoorwaarden voldoet – de nodige werkzaamheden uitvoeren om een woning opnieuw aan te passen aan de bewoonbaarheidsnormen.

Eigenaars die problemen hebben met het administratief en financieel beheer dat met de verhuur samenhangt, kan de verhuur toevertrouwen aan een Sociaal Verhuurkantoor. Zo’n kantoor garandeert de huurinkomsten en het onderhoud van het onroerend goed.

Privéleven:

Persoonsgegeven en toegangsrechten

 

Gerelateerde inhoud
Wonen boven winkels

Document acties