Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Geluidsnormen

Net zoals alle grote agglomeraties, wordt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid, een grote verscheidenheid aan activiteiten en een dicht vervoernetwerk. Een van de gevolgen van dat dynamisme, dat is lawaai, hoewel alles in het werk gesteld wordt omdat geluid en een aangenaam leven in de stad hand in hand kunnen gaan.

Net zoals alle grote agglomeraties, wordt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid, een grote verscheidenheid aan activiteiten en een dicht vervoernetwerk. Een van de gevolgen van dat dynamisme, dat is lawaai, hoewel alles in het werk gesteld wordt omdat geluid en een aangenaam leven in de stad hand in hand kunnen gaan.

U overweegt om een woning te kopen?

Afhankelijk van uw interessesferen en uw wensen, de activiteiten van uw gezin en uw hobby’s, opteert u misschien voor de drukte van de stad of liever voor een rustige buurt. Heeft u een leuke woning gezien, let dan op de potentiële lawaaibronnen.

U bent eigenaar/huurder en het slachtoffer van geluidsoverlast?

Er bestaan regels en normen m.b.t. geluid. De juridische basis voor de werking van het Gewest wat betreft geluid is de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving.
Daarnaast heeft de Brusselse Regering nog vier uitvoeringsbesluiten aangenomen die normen opleggen op buurtlawaai en op het lawaai van vliegtuigen en ingedeelde inrichtingen. Het laatste besluit heeft betrekking op de meetmethodes voor lawaai.

Ontstaan er geschillen met de buren, dan kunt u opteren voor een onderlinge dialoog, bemiddeling of, in laatste instantie, een klacht neerleggen. De procedures voor het neerleggen van een klacht verschillen naargelang de vorm van overlast.

Tip: het Gewest biedt premies voor geluidsisolatie aan onder bepaalde voorwaarden.

Meer weten:

Contact:

Leefmilieu Brussel: 02 775 75 75 of info@leefmilieu.irisnet.be

 

Document acties