Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat is een hypothecaire lening?

Een hypothecaire lening is een vorm van krediet bedoeld om, onder meer, een woning te kopen, te bouwen of te verbouwen.

Een hypothecair krediet verschilt van een lening op afbetaling in die zin dat de instelling een hypotheek neemt op uw woning die als waarborg dient voor de goede uitvoering van de leenovereenkomst.

Het afsluiten van een hypotheekovereenkomst is een essentiële stap in het aankoopproces van een woning. Informeer bij verschillende banken en kredietverleners naar alle voorwaarden en stel al uw vragen.

Raadpleeg de lijst van erkende kredietinstellingen, leden van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.

De verschillende sociale leningen

Hypothecaire leningen van het Woningfonds

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent hypothecaire leningen toe tegen een verlaagde rentevoet, hoofdzakelijk met het oog op de uitvoering van vastgoedoperaties die tot doel hebben de aanvrager een geschikte woning te bezorgen: aankoop, bouw, verbouwing, rehabilitatie, transformatie, renovatie, verbetering of aanpassing.

Om voor een krediet van het Fonds in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zij richten zich op de locatie van het onroerend goed, het toegestane gezinsinkomen, de maximale waarde van de woning, het maximale leenbedrag en de rentevoet. Het wordt sterk aangeraden om contact op te nemen met het Fonds voor persoonlijke informatie en de opstelling van een raming.

Hypothecaire leningen van sociale kredietinstellingen

Sociale kredietmaatschappijen kunnen hypotheken met lage rente verstrekken aan mensen die op de particuliere bankenmarkt geen oplossing kunnen vinden.

Maatschappelijke kredietmaatschappijen zijn particuliere ondernemingen (met een aandelenbezit dat meestal uit banken en traditionele verzekeraars bestaat), maar waarvan de bestaansreden vergelijkbaar is met een taak van openbare dienstverlening. Hun doel is immers sociaal: zoveel mogelijk mensen toegang bieden tot fatsoenlijke huisvesting. Deze bedrijven zijn erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en staan onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De basisvoorwaarde voor de toekenning van dergelijke sociale leningen is dat de woning die men wenst te verwerven als “sociaal” wordt gekwalificeerd en aan bepaalde criteria met betrekking tot de marktwaarde ervan voldoet.

Lijst van maatschappijen voor sociaal krediet:

Crédal sociale kredieten

Crédal biedt sociale leningen van 500 tot 10.000 euro aan mensen die geen toegang hebben tot traditionele bankkredieten en die hun levensprojecten moeten uitvoeren. Deze sociale leningen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de financiering van verbeteringen aan het comfort van de woning: verwarming, sanitaire installaties, inrichtingen, reparaties, enz.