Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Adviezen

Adviezen

De Regering verzoekt de Adviesraad om advies over elk voorontwerp van ordonnantie en elk verordenend besluit die in hoofdzaak betrekking hebben op de huisvesting, met inbegrip van de huisvesting bij stadsvernieuwing.

De Regering verzoekt de Adviesraad om advies over elk voorontwerp van ordonnantie en elk verordenend besluit die in hoofdzaak betrekking hebben op de huisvesting, met inbegrip van de huisvesting bij stadsvernieuwing. De Adviesraad brengt tevens adviezen uit over het huisvestingsbeleid, met inbegrip van het beleid op het vlak van de stadsvernieuwing, op verzoek van de Regering, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of op eigen initiatief als één derde van zijn leden hierom verzoekt.

2016-2017 :

Datums van de adviezen Uitgebrachte adviezen
16 juni 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het ontwerpbesluit houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting
19 mei 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het gewijzigde ontwerp van bijzonder bestemmingsplan Biestebroek, alsook het bijhorende milieueffectenrapport
24 april 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerp van uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn
31 mars 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerp van uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde
17 maart 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerp van regeringsbesluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de studentenwoningen moeten voldoen om het label "kwaliteitsvolle studentenwoning" te bekomen
13 maart 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het ontwerp van gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling
20 januari 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het ontwerp van besluit houdende de organisatie van een gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting
16 december 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het voorontwerp van besluit betreffende het indicatief rooster van referentiehuurprijzen
2 december 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stadsvernieuwingscontracten
2 december 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing van 2 december 2016 over het BBP-ontwerp "Universitaire campus aan de pleinlaan"
18 november 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het ontwerp van ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming
21 oktober 2016

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing van 21 oktober 2016 met betrekking tot:

  • het voorontwerp van besluit betreffende het stadsbeleid tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering;
  • het voorontwerp van besluit betreffende de zone voor stadsherwaardering tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering
7 oktober 2016

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het ontwerpbesluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende huisvesting

  • Besluit BHR van 17.12.2015 houdende organisatie van de SVK's;
  • Besluit BHR van 04.02.2016 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels van toepassing op de BGHM, de OVM's, de gemeenten en de OCMW's in verband met de financiering van projecten tot aankoop, onteigening, herstel, afbraak en heropbouw van woningen.

30 september 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing van 30 september 2016 over het BBP-ontwerp nr. 09.01 'Thurn & Taxis'
30 september 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing van 30 september 2016 over het BBP-ontwerp 'Biestebroek'
30 september 2016 Advies van de adviesraad voor huisvesting en stadsrenovatie van 30 september 2016 over de ordonnantie met het oog op de regionalisering van de huurovereenkomst voor de woning
23 september 2016 Advies van de adviesraad voor huisvesting over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door de openbare vastgoedoperatoren en door de sociale verhuurkantoren te huur worden gestel

  

Document acties