Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Samenstelling

Leden

De Adviesraad is samengesteld uit vijfentwintig leden. Voor elk lid, wordt een plaatsvervanger aangesteld. De duur van het mandaat van de leden bedraagt vijf jaar en kan hernieuwd worden. De helft van de leden wordt om de dertig maanden hernieuwd.

OrganisatiesEffectieve ledenPlaatsvervangende leden
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)Catherine BRUYNIXAmélie BECKERS
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOBH Рcitydev.brusssels)Nathalie RENNEBOOGChristine JACQUES
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk GewestCharles GONIEAUMartine van COEVORDEN
Confederatie Bouw Brussel-HoofdstadAymé ARGELESLaurent SCHILTZ
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)Alexandre le Clément de SAINT-MARCQKristien VIAENE
Unie van Landmetersexperten¬†van BrusselFrancis GABELERapha√ęl VIEIRA DE MATOS
Kamer der Notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestTanguy LE MAIREJean Van de PUTTE
Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS)Katrien KEMPEOlivier CARRETTE
Sociale verhuurkantoren (SVK)Isabelle JENNESLaurence LIBON
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Afdeling OCMWGeorgy MANALISPierre VERBEEREN
Afdeling GemeentenVacantLydia MUTYEBELE NGOI
Openbare vastgoedmaatschappijen (OVM):
Vereniging voor Sociale Huisvesting (VSH)Christophe POURTOISHnia BEN SALAH
Fédération des sociétés coopératives de logement à Bruxelles (FESOCOLAB)Isabelle QUOILINLaurent VANCLAIRE
Verenigingen waarvan de activiteiten bijdragen tot de verdediging en de verwezenlijking
van het recht op wonen of tot de bescherming en de bevordering van het wonen:
Brusselse Federatie van Unie voor de Huisvesting (BFUH)Rémy RENSONRomane BERNS
Habiter BruxellesMatéo ROBBERECHTMamadou BAH
Inter Environnement Bruxelles (IEB)Martin ROSENFELDClaire SCOHIER
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW)Werner VAN MIEGHEMCarole DUMONT
Netwerk WonenCatherine RUELLESandrine COUTURIER
Syndicat des Locataires des Logements sociaux (SLLS)José GARCIARomain FARRUGIA
Werknemersorganisaties, werkgevers- of middenstandsorganisaties:
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (werknemers)Sara STEIMESSamuel DROOLANS
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (werkgevers et middenstand)Pierre VAN SCHENDELCatherine MERTENS
Representatieve eigenaarsverenigingen uit de particuliere huisvestingssector:
Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat (NEMS)Dominique PLETINCKXOlivier de CLIPPELE
Verenigde Eigenaars-Propri√©taires R√©unis‚Äč
Architect (spontane kandidatuur):
 Silvia PASSONICarine CAPPELLE
Onafhankelijke deskundigen:
¬†Daniel d’ATH/
 Constant van BLERK/

Bureau

De Adviesraad stelt onder zijn leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder aan. Zij vormen samen het Bureau van de Adviesraad. Hun mandaat loopt af bij elke hernieuwing van de helft van de leden van de Adviesraad. Het kan één keer hernieuwd worden.

VoorzitterIsabelle QUOILIN
VicevoorzitterWerner VAN MIEGHEM
SecretarisTanguy LE MAIRE
SchatbewaarderVacant

Afgevaardigden van de Regering

Drie afgevaardigden aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wonen de vergaderingen van de Adviesraad bij. Ze worden aangesteld op voordracht van, respectievelijk, de Minister bevoegd voor Huisvesting, de Minister bevoegd voor Stadsvernieuwing en de Secretaris Generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gewestelijke Overheidsdienst BrusselSandrine JACOBS
Kabinet van de Staatssecretaris bevoegd voor HuisvestingLaurence LEROY
Kabinet van de Minister bevoegd voor StadsvernieuwingHouda NEDDER

Hun mandaat is herroepbaar. Het wordt hernieuwd binnen zes maanden na elke gewestverkiezing.

Een Regeringslid dat een voorontwerp van ordonnantie of van verordenend besluit heeft voorgesteld dat door de Adviesraa wordt onderzocht, mag deelnemen aan of zich laten vertegenwoordigen voor de besprekingen over dit voorontwerp.

Adviezen

2023-2024

2022-2023

2021-2022

Oudere adviezen zullen binnenkort hier beschikbaar zijn.

Jaarverslag

Wettelijke basis

De Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht bij de ordonnantie van 29 maart 2001. Het is hier dat het denkwerk, de uitwisseling en de raadpleging gebeuren voor het huisvestingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het wettelijke kader van de Raad is in de loop der jaren ge√ęvolueerd. Vandaag leggen de artikelen 90 tot 107 van de Brusselse Huisvestingscode de wettelijke basis van de Raad vast.

Artikel 105 van de Code voorziet in een huishoudelijk reglement, opgesteld door de Raad en ter goedkeuring voorgelegd aan de Regering.

Contact

 • Postadres:
  WoonInformatieCentrum – ARH secretariaat
  Brussel Huisvesting
  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
  Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel

 • email :
  arhsecretariaat@gob.brussel