Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Aanvraag conformiteitscontroleattest

Formulier dat alleen betrekking heeft op huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wanneer het na een inspectie door de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden is om een woning te verhuren, en alleen in dat geval, is de verhuurder (met uitsluiting van ieder ander persoon) verplicht om een conformiteitscontroleattest aan te vragen alvorens de woning opnieuw te verhuren, op straffe van een administratieve boete.

De verhuurder dient dit verzoek in wanneer hij alle door de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie gevraagde werkzaamheden heeft uitgevoerd. Inspecteurs zullen een bezoek plannen om er zeker van te zijn dat aan de kwaliteitsnormen van huisvesting wordt voldaan.

Let op!

Dit conformiteitscontroleattest heeft alleen betrekking op woningen die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze aanvraag kost 50 €. De betalingsgegevens zullen u door Brussel Huisvesting worden toegestuurd nadat u dit aanvraagformulier hebt ingevuld en verzonden. De inspecteurs zullen contact met u opnemen om een datum af te spreken, zodra het bedrag door Brussel Huisvesting is ontvangen.