Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Artikel 1: Doel en reikwijdte van de algemene gebruiksvoorwaarden (AGV)

U hebt toegang tot de website van Bruxelles Logement (https://huisvesting.brussels) en tot de informatie die deze bevat op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden aanvaardt die op deze pagina vermeld zijn. Door gebruik te maken van de website https://huisvesting.brussels en de informatie die deze bevat, stemt u in met deze voorwaarden.

Artikel 2: Voorwaarden voor toegang tot de website

Er zijn geen financiële verplichtingen of formaliteiten die de toegang tot deze website beperken. De website https://huisvesting.brussels en de informatie die deze bevat is volledig gratis.

Artikel 3: Rechten en verplichtingen van de uitgever op het gebied van de intellectuele eigendom

Elke intellectuele voorstelling weergegeven op de website https://huisvesting.brussels (logo, merken, teksten,…) is onderworpen aan de bescherming van de intellectuele eigendom in overeenstemming met de geldende Europese en Belgische normen.

De bezoeker vraagt de voorafgaande toestemming van de site voor elke reproductie, kopie, publicatie van een element of inhoud van de site.

De gebruiker, houder van een intellectueel recht, kan via het contactformulier verzoeken om een element dat inbreuk maakt op de betrokken rechten te verwijderen. Er kan geen enkele geldelijke schadeloosstelling worden geëist van Bruxelles Logement wegens schending van de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 4: De verantwoordelijkheid van de redacteur van de site

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet werken, geen toegang krijgen tot of het slecht functioneren van de website. De informatie op de website wordt betrouwbaar geacht. Desondanks kan de uitgever niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten op de site.

Artikel 5: Regels met betrekking tot hyperlinks

De website https://huisvesting.brussels kan hyperlinks naar andere internetbronnen bevatten. De uitgever van de website kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze bronnen.

Artikel 6: Het toepasselijk recht en de bevoegde rechter in geval van een geschil

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil met betrekking tot deze website. De Belgische rechtbanken zijn als enige bevoegd om deze geschillen te behandelen.

Artikel 7: Regels voor eventuele wijzigingen van de AGV

De uitgever kan op elk moment en eenzijdig de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden wijzigen. De uitgever is niet verplicht wijzigingen in deze voorwaarden te rechtvaardigen.