Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home

Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk-Gewest

De Adviesraad, samengesteld uit 25 leden, verenigt afgevaardigden van de openbare huisvestingsoperatoren, van verenigingen, van werknemers- en werkgeversorganisaties, afgevaardigden van de privésector en enkele deskundigen. De raad vergadert minstens vier keer per jaar.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering vraagt het advies van de Adviesraad voor huisvesting m.b.t. alle voorontwerpen van ordonnanties en verordenende besluiten die huisvesting als voornaamste onderwerp hebben.

De raad brengt ook advies over het huisvestingsbeleid uit op verzoek van de Brusselse regering en/of het parlement of op initiatief van 1/3 van de leden.

Tot slot kan de raad op eigen initiatief studies en analyses uitvoeren en voorstellen indienen bij de regering.

Document acties