Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

traitement des allocations loyer : état des lieux chiffré

Behandeling van de huurtoelagen: een stand van zaken in cijfers

10.398 aanvragen voor huurtoelagen werden reeds volledig behandeld en 1.115 dossiers zijn momenteel in behandeling. Voor alle 1.348 onvolledig ingediende dossiers werden de aanvragers uitgenodigd om deze te vervolledigen.

Ontdek hieronder de stand van zaken m.b.t. de behandelingen van de aanvragen tot het verkrijgen van een huurtoelage:

Behandeling van de huurtoelagen: een stand van zaken in cijfers

De werking van het dossierbeheersysteem wordt continu gemonitord door de cel Huurtoelagen. Problemen in de werking ervan worden gecommuniceerd aan ConnectIT alsook aan de ontwikkelaar van het systeem. Na een analyse van de problemen passen zij op hun beurt het beheersysteem aan. De betere operationele werking van het dossierbeheersysteem heeft tot gevolg dat de behandeling van de aanvragen nu op een continue wijze verloopt.

Ook stelt de cel Huurtoelagen vast dat het aantal nieuwe aanvragen dat maandelijks ontvangen wordt, lijkt te stabiliseren.

Abonneer u op onze nieuwsbrief