Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De activiteitenverslagen 2022 van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie en de directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen

2022 betekende voor de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) en directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen (DHLW) de volledige terugkeer naar het normale na enkele pandemiejaren. Bevrijd van de gezondheidsvoorschriften konden beide directies op vlak van hun opdrachten, opnieuw vooruitgang en gunstige resultaten boeken.

Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

In 2022 kende de DGHI een uitzonderlijk jaar, met positieve resultaten op bijna alle niveaus. Deze successen worden toegeschreven aan een doeltreffende reorganisatie en extra middelen. De directie werd uitgebreid met nieuwe personeelsleden en er vonden IT-verbeteringen plaats. Daarnaast werd er een innovatief project opgericht zodat gezinnen hun intrek kunnen nemen in één van de 9 transitwoningen van de DGHI. Dit laat toe de sociale begeleiding uit te breiden van huurders van wie de woning niet verhuurd mag worden.

Ga naar het activiteitenverslag van de DGHI voor alle info over hun acties én behaalde resultaten: Activiteitenverslag 2022 DGHI.

Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen

Door de opstart van ambitieuze en vernieuwende projecten was 2022 een intens jaar voor de DHLW. Zo was er de lancering van de nieuwe huurtoelage die een groot succes kende bij Brusselse huishoudens en de oprichting van de cel Rehabilitatie die via verschillende nieuwe actiemiddelen leegstaande woningen opnieuw op de markt wilt brengen. Het verslag beschrijft ook de monitoring van de herhuisvestingstoelage en geeft een overzicht van de activiteiten én resultaten van de cel Controle, die belast is met het opsporen van leegstaande woningen en het beboeten van eigenaars die in overtreding zijn.

Ondanks de verhoogde werklast heeft de directie zich georganiseerd om vijf dagen op vijf bereikbaar te blijven voor haar burgers.

Ontdek alle acties in het activiteitenverslag van de DHLW: Activiteitenverslag 2022 DHLW.

Abonneer u op onze nieuwsbrief