Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De beleidsbrief 2022 – 2023, beknopt weergegeven in een aparte uitgave

De beleidsbrief 2022 – 2023, beknopt weergegeven in een aparte uitgave

Wil je meer te weten komen over het in 2022 gevoerde beleid van Brussel Huisvesting alsook over de acties die het bestuur gepland heeft in 2023? Brussel Huisvesting presenteert dit jaar twee verschillende versies van de beleidsbrief, aangepast aan het niveau van informatie dat de lezer nodigt heeft alsook aan haar of zijn beschikbare tijd.

De beknopte versie van de beleidsbrief

In het huidige overaanbod aan informatie verkent Brussel Huisvesting de mogelijkheden om informatie over het woonbeleid sneller en beter op maat te brengen, niet alleen inhoudelijk, maar ook vormelijk. In dit overzicht, dat geactualiseerd werd in december 2022, worden 6 van de 19 operationele doelstellingen in de kijker gezet waarvoor Brussel Huisvesting het afgelopen jaar een belangrijke vooruitgang boekte in de realisatie ervan.

Deze uitgave vervangt niet de volledige beleidsbrief 2022-2023, maar wil de lezer op een snelle en overzichtelijke manier wegwijs maken in het in 2022 gevoerde beleid alsook in de acties die het bestuur in 2023 voorziet in de strijd tegen discriminatie, onbewoonbaarheid en leegstaande woningen, de hervorming van de huur- en herhuisvestingstoelage, het sluiten van huisvestingsovereenkomsten met de gemeenten en de socialisering van het openbare woningenbestand.

Ontdek de beknopte versie van de beleidsbrief 2022 – 2023 met een samenvatting van 6 operationele doelstellingen:

BELEIDSBRIEF 2022-2023

Een beknopt overzicht van 6 operationele doelstellingen beheerd door Brussel Huisvesting

De volledige versie van de beleidsbrief

De beleidsbrief 2022-2023 beschrijft o.a. de manier waarop in 2022 19 operationele doelstellingen, beheerd door Brussel Huisvesting, werden uitgevoerd en bepaalt de acties die in 2023 gerealiseerd zullen worden. De brief werd, in samenwerking met Brussel Huisvesting, het Woningfonds en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, opgesteld in september 2022 door mevrouw Nawal Ben Hamou, de Brusselse staatssecretaris voor Huisvesting, en voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in kader van de goedkeuring van de begrotingsaanpassing 2022 en de begroting 2023.

De 19 operationele doelstellingen zijn een vertaling van 5 strategische doelstellingen, die overeenkomen met de actieterreinen van het Noodplan voor Huisvesting:

  1. Het aanbod en de kwaliteit van woningen van sociale aard verhogen;
  2. Het overheidsoptreden op het gebied van huisvesting verbeteren;
  3. Alle huurders ondersteunen;
  4. Het recht op wonen waarborgen;
  5. Eigendomsverwerving bevorderen.


Ontdek in de beleidsbrief 2022-2023 de 19 operationele doelstellingen beheerd door Brussel Huisvesting:

BELEIDSBRIEF 2022-2023

Operationele doelstellingen beheerd door Brussel Huisvesting

Abonneer u op onze nieuwsbrief