Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Le Community Land Trust Bruxelles (CLTB) : un modèle novateur en matière de logement !

De Community Land Trust Brussel (CLTB): een innovatief model op het vlak van huisvesting!

Wist u al dat de Community Land Trust Brussel (CLTB) 5 projecten met 103 woningen beheerd en dat momenteel 7 projecten met in totaal 85 woningen gebouwd worden? Ontdek in onze video enkele van hun projecten én leer meer over de werking van de CLTB!

Mede-eigendom en betaalbare woningen

De CLTB wil Brusselaars met een laag inkomen duurzame, betaalbare en kwalitatieve woningen aanbieden. De organisatie beschouwt grond als gemeenschappelijk bezit. De bewoners kopen dus wel hun huis, maar niet de grond. Het resultaat? De woningen kosten gemiddeld 40% minder dan op de privémarkt.

Beheer van de collectieve eigendom

De CLTB moedigt de bewoners aan actief mee te werken aan het beheer van hun woning. Vóór ze in de woning trekken, krijgen de eigenaars een opleiding over het onderhoud van woningen, gezamenlijke besluitvorming, … om hen daarin te begeleiden. De CLTB wil ook de sociale cohesie versterken en voorziet binnen de projecten ook gemeenschappelijke ruimten voor sociale activiteiten, zoals buurtkeukens.

Innovatieve oplossing voor de huisvestingscrisis

Andere Europese steden toonden al snel interesse in het pionierswerk van de CLTB. Met hulp van de CLTB werden andere CLT’s opgericht in België en Europa. De CLTB maakt ook deel uit van een Europees netwerk dat dit model wereldwijd wil promoten.

Over de hele wereld erkend door VN-Habitat

In 2021 ontving de CLTB als erkenning voor zijn innovatieve aanpak de World Habitat Award. De CLTB ontving ook al verschillende prijzen voor zijn inzet om het CLT-model in Europa te promoten.

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2023 ondertekende de CLTB zijn eerste beheerscontract in aanwezigheid van mevrouw Nawal Ben Hamou, de Brusselse staatssecretaris voor Huisvesting. Het beheerscontract bepaalt de financiering door het Gewest en legt de doelstellingen van de CLTB voor de komende jaren vast, waaronder de creatie van 2.000 m² aan nieuwe woningen per jaar en het garanderen een transparante procedure voor de inschrijving en toewijzing van woningen.

Afspraak voor meer info op de website van de Community Land Trust Brussel!

Abonneer u op onze nieuwsbrief