Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De gemeenten en het Brusselse Gewest integreren de Oekraïners

De gemeenten en het Brusselse Gewest integreren de Oekraïners

Op dit ogenblik hebben +/- 6.000 Oekraïners zich in het Gewest gevestigd, op een totaal van 40.000 in België Bovendien biedt het Gewest de federale regering 2.500 crisishuisvestingsplaatsen aan voor de allereerste dagen van aankomst op het grondgebied. Deze realiteit maakt dat Brussel de grootste bijdrage levert aan de nationale solidariteit met het Oekraïense volk.

De burgers die de vluchtelingen opvangen, de gemeenten, de OCMW’s, de scholen, de verenigingen in de sociale en de gezondheidssector (met inbegrip van de geestelijke gezondheidszorg), enz. leve- ren uitzonderlijk werk. Dat verdient dank en steun.

Nieuwe prognoses

Volgens de prognoses van de Eerste Minister en CELEVAL moet Brussel rekenen op de opvang van 7.800 Oekraïners (waaronder 4.680 die hulp vragen bij het vinden van huisvesting). Het Gewest heeft dus als eerste driekwart van deze prognose verwezenlijkt, ook zonder de noodopvang mee te rekenen

Maar Brussel weet dat de werkelijkheid vaak sterk afwijkt van de theorie. Als België zich, zoals CELEVAL aangeeft, moet voorbereiden op de opvang van 78.000 mensen, moet Brussel zich voorbe- reiden op meer dan zijn theoretische bijdrage:

 • Het Gewest werkt samen met het Nationaal Crisiscentrum aan correctiemechanismen.
 • Daarom heeft de regeringsvergadering vanochtend het voorstel van de Task Force Oekraïne bekrach- tigd om te streven naar 7.200 opvangplaatsen voor 12.000 Oekraïners in Brussel (in vergelijking met 20.000 plaatsen voor 20.000 Oekraïners in de oorspronkelijke strategie op basis van de ramingen van CELEVAL van maart).

De aanloop is geleidelijk

Om deze strategie te verwezenlijken, wordt ernaar gestreefd de aankomsten van Oekraïners zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het heeft geen zin om lege plaatsen te creëren. De aanloop is dus geleidelijk.

Binnen twee maanden zullen collectieve infrastructuren worden geopend. Negentien gebouwen zijn op de shortlist geplaatst, evenals 13 potentiële locaties voor de installatie van modules.

Tegelijkertijd zullen de burgerherbergen meer steun krijgen van het Gewest en de gemeenten. Met ingang van 1 juni:

 1. Het Gewest en de gemeenten voeren een campagne om de Brusselaars uit te nodigen deel te nemen aan dit nieuwe huisvestingsmodel.
 2. Het nieuwe model is solider, gebaseerd op een overeenkomst, met financiële compensatie en uitstapmogelijkheden.
 3. Via een verbeterde website kunnen aspirant-gastheren hun aanbod voor tijdelijke accommodatie indienen.
 4. Alleen gemeenten en OCMW’s hebben het recht de door hun burgers aangeboden plaatsen te gebruiken om aan de vraag van de Oekraïeners te voldoen.
 5. Gastheren van burgers kunnen compensatie vragen van de Oekraïners die zij onderdak bieden. De regio stelt voor deze maandelijkse toelage te beperken tot 150 euro voor de eerste gastheer en 50 euro voor de volgende gastheren. Met de toestemming van de gastheer kan het OCMW deze vergoeding rechtstreeks op de rekening van de gastheer storten.
 6. Modellen van overeenkomsten inzake tijdelijke huisvesting, waarin de rechten en plichten van elke partij worden gespecificeerd, zijn beschikbaar op de website www.helpukraine.brussels
 7. Elke gastheer heeft een contactpersoon bij de gemeente of het OCMW tot wie hij zich kan wenden als hij moeilijkheden ondervindt.
 8. Een collectieve accommodatie van 150 plaatsen maakt het mogelijk de gehuisveste gezinnen op te vangen wanneer de huisvesting bij de bewoner thuis niet goed gaat.
 9. Verscheidene verenigingen bieden diensten aan in verband met meer specifieke aspecten zoals gezondheidscontroles van de accommodatie, accommodatie voor geestelijke gezondheidspro- blemen, structurering van gegroepeerde accommodatie, enz. Een gratis telefoonnummer en een website verwijzen naar deze diensten.

Kader te bieden voor het betrekken van woningen

Zoals elke burger kan een persoon die tijdelijke bescherming geniet, gebruik maken van een kortlopende huurovereenkomst om het gebruik van een woning te formaliseren.
In sommige situaties is het echter niet mogelijk dit document te gebruiken.

Om een kader te bieden voor het betrekken van dergelijke woningen, stelt het Brussels Gewest ter beschikking:

 • Een tijdelijke bezettingsovereenkomst
 • Een samenlevingscontract

Modellen zijn beschikbaar op de website www.helpukraine.brussels

Abonneer u op onze nieuwsbrief