Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Le contrat logement, un outil de transversalité entre administrations locales et régionales

De huisvestingsovereenkomst, een transversaal instrument voor plaatselijke en gewestelijke besturen

Het afsluiten van huisvestingsovereenkomsten moet een oplossing bieden voor het gebrek aan communicatie en overleg tussen de gemeentes en het Gewest. Deze maatregel wordt beschreven in actie 10 van het Noodplan voor Huisvesting van mevrouw Nawal Ben Hamou, de Brusselse Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting.

Vanaf januari 2022 organiseert de Coördinatiecel van het Noodplan voor Huisvesting, samen met de gemeentes, werkvergaderingen op het terrein. Tijdens deze ontmoetingen toonden verschillende actoren interesse in een betere informatie- en kennisuitwisseling, zelfs binnen de eigen administraties, zeker nadat vastgesteld werd dat niet alle informatie en politieke beslissingen doorstromen tot de betrokken diensten. Tijdens dezelfde vergaderingen werden ook verschillende praktijken en werkmethodes geïdentificeerd die andere actoren kunnen inspireren.

Op 5 oktober 2002 werd een seminar georganiseerd om samen met de partners te werken op de volgende punten:

  • Het nut van gemeenschappelijke werkmethodes op basis van ‘good practices’ die op het terrein ontwikkeld werden;
  • Het belang van uitwisseling over specifieke technische materies tussen actoren van verschillende gemeentes voor een optimale implementatie van de huisvestingsovereenkomsten.

Nadat de doelstellingen van het seminar gekaderd werden binnen de 33 acties van het Noodplan voor Huisvesting, werden de aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen aan discussiepanels over uiteenlopende thema’s, zoals het delen van gevoelige gegevens, ongezonde woningen of de socialisering van openbare woningen, die telkens geanimeerd werden door experten en technici.

Als resultaat van deze uitwisselingen werden 2 werkgroepen opgericht met als doel:

  • Een melding aan de Gewestelijke Huisvestingsinspectie te implementeren bij de bevolkingsdiensten;
  • Het delen van gegevens te vergemakkelijken, in overeenstemming met de Algemene verordering gegevensbescherming.

Met meer dan 80 deelnemers uit diensten van verschillende gemeentes, gewestelijke instellingen zoals Brussel Huisvesting en de BGHM alsook ondersteunende diensten, is het eerste seminar over de huisvestingsovereenkomsten een echt succes geworden!

Abonneer u op onze nieuwsbrief