Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Le contrat logement et le référent communal

De huisvestingsovereenkomst en de gemeentelijke referent, instrumenten voor de uitvoering van een coherent huisvestingsbeleid tussen gemeenten en Gewest

Alhoewel het huisvestingsbeleid vooral op gewestelijk niveau bepaald wordt, gebeurt de uitvoering ervan voor een belangrijk deel door de Brusselse gemeenten. Een nauwe samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten is daarom essentieel om de gewestelijke doelstellingen met succes te realiseren.

Huisvestingsovereenkomsten

Om samen de huisvestingscrisis aan te pakken, worden met de gemeenten huisvestingsovereenkomsten afgesloten. Dit is een maatregel voortvloeiend uit het Noodplan Huisvesting van Staatssecretaris Nawal Ben Hamou. Deze huisvestingsovereenkomsten bepalen de opdrachten en leggen de vereiste middelen vast die nodig zijn om de in het noodplan beschreven acties uit te voeren.

Tot de opdrachten behoren bijvoorbeeld het aanmoedigen van de bouw van sociale woningen op het grondgebied van de gemeente, de strijd tegen leegstaande en/of ongezonde woningen, het opzetten van een gecoördineerd beleid voor het beheer van openbare gronden alsook de socialisering van woningen beheerd door gemeenten en OCMW’s.

Reeds 16 gemeenten tekenden een huisvestingsovereenkomst met het Gewest: Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en Ukkel.

Huisvestingsreferenten

Om de betrokken gemeenten te ondersteunen in de uitvoering van hun opdrachten ontvangen ze van Brussel Huisvesting een subsidie voor de aanwerving van huisvestingsreferenten.

De referenten vervullen zowel een coördinerende -, transversale – als expertenrol.

Om een goede coördinatie en opvolging van de overeenkomsten te verzekeren, gaan ze na wie de stakeholders zijn bij de uitvoering van de doelstellingen, verzorgen ze de relaties tussen verschillende diensten en verbreden hun kennis van andere inhoudelijk relevante beroepen en domeinen. De referent is geen technisch eindverantwoordelijke, maar verzekert wel de opvolging van technische vragen door de hiervoor bevoegde diensten te contacteren.

Dankzij hun sterke ervaring op het terrein hebben de referenten ook een transversale functie die ze uitoefenen door het Gewest te informeren over de lokale projecten alsook oplossingen voor te stellen in geval van problemen bij de uitvoering van acties uit het noodplan.

Door hun verscheidenheid aan bevoegdheden maken de referenten deel uit van een breed netwerk waarbinnen ze samenwerken met verschillende huisvestingsactoren. Hun ruime kennis van én ervaring met het lokale niveau zorgt ervoor dat ze een expertenrol kunnen uitoefenen door oplossingen aan te reiken op basis van de realiteit op het terrein.

Ontdek het videoportret van Romain Blavier die vertelt wat zijn rol is als huisvestingsreferent bij de gemeente Elsene:

Werkgroep referenten

Maandelijks komen de referenten samen om hun ervaringen van op het terrein met elkaar te delen, moeilijkheden te bepreken, nieuwe procedures en lokale ‘good practices’ voor te stellen. Deze dynamiek onder de referenten leidt tot de ontwikkeling van modellen die toepasbaar zijn op ruimere schaal.

Afhankelijk van de agendapunten worden experten binnen hun domein uitgenodigd om de referenten technisch te ondersteunen zodat de referenten met concrete oplossingen aan de slag kunnen binnen de eigen gemeente.

Voorstelling van de referenten

Volgend op het afsluiten van de huisvestingsovereenkomsten zijn er vandaag 9 referenten die hun job volwaardig uitoefenen. Ze zetten zich in om hun kennis en ervaring te delen met het oog op het verbeteren van de woonomstandigheden voor bewoners in hun gemeente.

Ontdek hieronder de 9 huisvestingsreferenten en de gemeenten voor welke ze werken :

Abonneer u op onze nieuwsbrief