Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Le contrat logement et le référent communal

De huisvestingsovereenkomst en de gemeentelijke referent, instrumenten voor de uitvoering van een coherent huisvestingsbeleid tussen gemeenten en Gewest

Alhoewel het huisvestingsbeleid vooral op gewestelijk niveau bepaald wordt, gebeurt de uitvoering ervan voor een belangrijk deel door de Brusselse gemeenten. Een nauwe samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten is daarom essentieel om de gewestelijke doelstellingen met succes te realiseren.

Huisvestingsovereenkomsten

Om samen de huisvestingscrisis aan te pakken, worden met de gemeenten huisvestingsovereenkomsten afgesloten, een maatregel uit het Noodplan Huisvesting van Staatssecretaris Nawal Ben Hamou , die de opdrachten bepalen en de vereiste middelen vastleggen tot uitvoering van de acties beschreven in het noodplan.

Tot de opdrachten behoren bijvoorbeeld het aanmoedigen van de bouw van sociale woningen op het grondgebied van de gemeente, de strijd tegen leegstaande en/of ongezonde woningen, een gecoördineerd beleid opzetten voor het beheer van openbare gronden alsook de socialisering van woningen beheerd door gemeenten en OCMW’s.

Al 16 gemeenten tekenden een huisvestingsovereenkomst met het Gewest: Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en Ukkel.

Huisvestingsreferenten

Om de betrokken gemeenten te ondersteunen in de uitvoering van hun opdrachten ontvangen ze van Brussel Huisvesting een subsidie voor de aanwerving van huisvestingsreferenten.

De referenten vervullen zowel een coördinerende, transversale én een expertenrol.

Om een goede coördinatie en opvolging van de overeenkomsten te verzekeren, gaan ze na wie de stakeholders zijn bij de uitvoering van de doelstellingen, verzorgen ze de relaties tussen verschillende diensten en verbreden hun kennis van andere inhoudelijk relevante beroepen en domeinen. De referent is geen technisch eindverantwoordelijke, maar verzekert wel de opvolging van technische vragen door de hiervoor bevoegde diensten te contacteren.

Door hun schat aan ervaring op het terrein hebben de referenten ook een transversale functie die ze uitoefenen door het Gewest te informeren over de lokale projecten alsook oplossingen voor te stellen in geval van problemen bij de uitvoering van acties uit het noodplan.

Door hun verscheidenheid aan bevoegdheden maken de referenten deel uit van een breed netwerk waarbinnen ze samenwerken met verschillende huisvestingsactoren. Hun ruime kennis van én ervaring met het lokale niveau zorgt ervoor dat ze een expertenrol kunnen uitoefenen door oplossingen aan te reiken op basis van de realiteit op het terrein.

Werkgroep referenten

Maandelijks komen de referenten samen om hun ervaring op het terrein met elkaar af te toetsen, moeilijkheden te bepreken, nieuwe procedures en lokale ‘good practices’ voor te stellen. Deze dynamiek onder de referenten leidt tot de ontwikkeling van modellen die toepasbaar zijn op ruimere schaal.

Afhankelijk van de agendapunten worden experten binnen hun domein uitgenodigd om de referenten technisch te ondersteunen en concrete oplossingen voor problemen aan te reiken waarmee de referenten aan de slag kunnen binnen de eigen gemeente.

Voorstelling van de referenten

Het afsluiten van de huisvestingovereenkomsten hebben ertoe geleid dat vandaag 9 referenten de job van referent volwaardig uitoefenen. Ze engageren zich voor 100% om hun kennis en ervaring met elkaar te delen en zo de woonomstandigheden van de bewoners van hun gemeente te verbeteren.

Ontdek hieronder de 9 huisvestingsreferenten alsook voor welke gemeenten ze werken :

Abonneer u op onze nieuwsbrief