Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

La nouvelle allocation loyer

De nieuwe huurtoelage

Op 1 oktober 2021 wordt in het Belgisch Staatsblad een nieuwe reglementering gepubliceerd die een huurtoelage invoert. Die is van toepassing sinds 10 oktober 2021.

Hervorming

Met de hervorming van de huurtoelage, een maatregel uit het Noodplan Huisvesting, wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een concrete en snelle oplossing bieden aan de meer dan 12.500 gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning.

Nieuwe procedure

Er werd ervoor gekozen om binnen het nieuwe systeem de toekenning van de huurtoelage zoveel mogelijk te vereenvoudigen. De nieuwe procedure zal semiautomatisch verlopen en gebeurt door middel van een koppeling van inkomensgegevens en gegevens betreffende de gezinssamenstelling.

“De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil een concrete en snelle oplossing bieden aan de meer dan 12.500 gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning.”

Een hoger bedrag

Het bedrag van de toelage wordt ook verhoogd. Het basisbedrag varieert van 120 euro tot 160 euro per maand, afhankelijk van de situatie van het begunstigde gezin, en wordt verhoogd volgens het aantal kinderen per gezin.

Meer informatie op de pagina Huurtoelage.

Webinar van de huisvesting

Bekijk het Webinar van de huisvesting over de nieuwe huurtoelage dat georganiseerd werd op 25 oktober 2021 :

Webinar van de huisvesting (royalcast.com)

Tijdens dit webinar worden zowel de procedure tot aanvraag en toekenningsvoorwaarden van de nieuwe huurtoelage toegelicht alsook een antwoord gegeven op de vragen van de partners van Brussel Huisvesting.

Abonneer u op onze nieuwsbrief