Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Le loyer de référence doit désormais être mentionné dans les nouveaux contrats de bail

De referentiehuurprijs moet voortaan worden vermeld in nieuwe huurovereenkomsten

Sinds 2 december 2021 moet in elke nieuwe huurovereenkomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de referentiehuurprijs voor de desbetreffende woning worden vermeld, naast de huurprijs die de verhuurder in werkelijkheid vraagt.

De referentiehuurprijs wordt uitgedrukt in de vorm van een indicatieve marge (intervallen van huurprijzen rond deze referentiehuurprijs).

Deze indicatieve marge is beschikbaar op de website huurprijzen.brussels, en is berekend op grond van een indicatief rooster van de huurprijzen. Door snel op enkele vragen te antwoorden zal je op de website het bovenvermelde interval kunnen raadplegen, dat als dusdanig moet worden vermeld in uw huurovereenkomst, naast de huurprijs die de verhuurder in werkelijkheid vraagt.

Ter herinnering, deze referentiehuurprijs is niet dwingend. De verhuurder kan de huurprijs immers volledig vrij bepalen. De verhuurder moet elke overschrijding van de referentiehuurprijs met 20% echter kunnen rechtvaardigen, afhankelijk van de comfortfactoren die specifiek zijn voor de woning of omgeving in kwestie.

Wettelijke basis

Abonneer u op onze nieuwsbrief