Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Discriminatie op de huisvestingsmarkt

Klachten- of meldingsformulier voor discriminatie bij huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De woning waarop de klacht betrekking heeft

Weet je het exacte adres?

Vous ne disposez pas de l’adresse exacte ?
Vermeld dan de gegevens die in de advertentie worden vermeld: in welke wijk is het pand gelegen, op welke verdieping, etc.

Communicatie over huisvesting

Op welke manier(en) wordt er reclame gemaakt voor de woning?

Informatie over de advertentie (optioneel)

Het is aangeraden ook een screenshot van de advertentie bij te voegen voor het geval deze wordt verwijderd.

Voeg een kopie van de advertentie bij.

Bijvoorbeeld: screenshot van de advertentie op Immoweb, foto van de poster, screenshot van het bericht op sociale netwerken, etc.

(Types de fichiers autorisés : jpg, gif, pdf, png, docx || taille maximale du fichier : 7MB || nombre maximal : 5)

Via welk(e) middel(en) vond de communicatie plaats tussen de aanvrager en de persoon die de woning op de markt plaatste?

Communicatie-uitwisseling(optioneel)

Voeg een kopie bij van eventuele communicatie tussen de aanvrager(s) en de persoon die het onroerend goed op de markt plaatste.

Bijvoorbeeld: screenshot van de advertentie op Immoweb, foto van de poster, screenshot van het bericht op sociale netwerken, etc.

(Types de fichiers autorisés : jpg, gif, pdf, png, docx || taille maximale du fichier : 7MB || nombre maximal : 5)

Aard van de feiten

Welke discriminerende feiten wilt u melden?

U rapporteert een feit in de hoedanigheid van:

Informatie over de persoon die verantwoordelijk is voor de discriminerende feiten

Indien u nog bijkomende informatie heeft, laat het ons dan weten:

De persoon verantwoordelijk voor de discriminatie handelde als:

Heeft u een discriminatietest gedaan?

Leg in de onderstaande kader uit hoe de test is uitgevoerd:

Bijvoorbeeld:

  • Wie heeft er contact opgenomen met de verhuurder of de makelaar?
  • Wanneer? (datum, tijd)
  • Door welk verzoek te doen?
  • Welk antwoord werd er verkregen?

Communicatie-uitwisseling ( optioneel )

Voeg een kopie bij van eventuele communicatie tussen de aanvrager(s) en de persoon die het onroerend goed op de markt plaatste.

Bijvoorbeeld: screenshots van e-mailverkeer, berichtenuitwisselingen op sociale netwerken, sms-berichten, telefonische gesprekken, enz.

(Types de fichiers autorisés : jpg, gif, pdf, png, docx || taille maximale du fichier : 7MB || nombre maximal : 5)

Persoonlijke informatie

Heeft u bijkomende opmerkingen? ( optioneel )

{{count}} geselecteerde documenten