Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Discriminatie op de huisvestingsmarkt: even oneerlijk als illegaal

Discriminatie op de huisvestingsmarkt: even oneerlijk als illegaal

Dieudonné is van Congolese afkomst. Toen hij zich kandidaat stelde om een appartement te huren en hierbij zijn naam vermeldde, kreeg hij geen reactie. Hij vroeg dan maar of Antoine, een vriend van hem met een Belgisch klinkende naam, contact met de eigenaar wilde opnemen. In tegenstelling tot Dieudonné kon Antoine meteen een afspraak maken om het appartement te bezoeken.

Nicole krijgt financiële steun van het OCMW. Voor ze een appartement kan gaan bekijken, vraagt de eigenaar eerst waar haar inkomsten vandaan komen. Wanneer Nicole zegt dat ze afhankelijk is van het OCMW, weigert de eigenaar haar het appartement te laten bezoeken. Hij is bang dat ze de huur niet zou betalen en het appartement zou laten verloederen.

Dit zijn twee voorbeelden, gebaseerd op reële feiten, die de discriminatie illustreren waar teveel kandidaat-huurders het slachtoffer van zijn wanneer ze op zoek zijn naar een woning in Brussel.

De omvang van discriminatie op de woningmarkt is gedocumenteerd in een aantal wetenschappelijke studies, waaronder de studie die Unia in 2014 heeft uitgevoerd onder de titel “Diversiteitsbarometer Huisvesting” en studies van 2017, 2018 en 2019 door de Universiteit van Gent en de VUB.

Deze hadden tot doel de discriminerende huurpraktijken van de in de regio werkzame vastgoedmakelaars nauwkeurig te beoordelen. Uit de situatieonderzoeken en andere mystery calls is gebleken dat discriminatie op grond van etnische afkomst, bron van inkomsten of handicap het meest voorkomt.

In deze context, heeft Brussel Huisvesting een sensibiliseringscampagne opgezet die zich rechtstreeks richt op de Brusselse kandidaat-huurders en verhuurders. De boodschap is heel duidelijk: discriminatie op de woningmarkt is illegaal en is wettelijk strafbaar. Zowel kandidaat-huurders als verhuurders hebben een rol te spelen om vooroordelen, weigeringen en discriminerende praktijken te helpen verminderen.

Voor meer informatie over discriminatie op de woningmarkt, om een klacht in te dienen of om discriminatie te melden bij Brussels Huisvesting, surft u naar de webpagina over Discriminatie op de woningmarkt.

Abonneer u op onze nieuwsbrief