Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Een bloemlezing van onze acties in 2022

Een bloemlezing van onze acties in 2022

Het hele jaar door heeft Brussel Huisvesting heel wat acties ondernomen om zijn opdracht uit te voeren, namelijk ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot een kwaliteitsvolle woning. Deze acties worden gedetailleerd beschreven in het activiteitenverslag 2022 van de GOB. Hieronder een beknopt overzicht:

  • Onthaal en integratie van Oekraïense vluchtelingen: het gewest heeft een aantal middelen ingezet om collectieve huisvesting ter beschikking te stellen, huisvesting bij burgers te ondersteunen en aan te moedigen en de integratie van Oekraïners te vergemakkelijken. Daartoe heeft het bestuur onder meer een tijdelijke huisvestingsovereenkomst en een samenlevingscharter opgesteld, en Oekraïense referenten aangeworven.

  • Het cohousingproject CALICO: voor het eerst heeft Brussel Huisvesting bijgedragen aan de realisatie van een cohousingproject. CALICO bestaat uit 34 gegroepeerde appartementen in de gemeente Vorst en biedt een generationele en sociale mix in interactie met de buurt. De waarden van onderlinge hulp, gendergelijkheid en zorg voor elkaar vormen de kern van het project. Zo zijn verschillende diensten beschikbaar voor de bewoners, onder meer een geboorte- en sterfhuis. Bekijk de videoreeks over het cohousingproject CALICO !

  • De oprichting van de cel Rehabilitatie: de hervorming van het openbaar beheersrecht heeft geleid tot het oprichten van een nieuwe cel Rehabilitatie bij Brussel Huisvesting. Deze cel wil de Brusselse gemeenten en OCMW’s ondersteunen bij hun acties om leegstaande woningen opnieuw op de markt te brengen.

Meer uitleg vind je in het activiteitenverslag.

Abonneer u op onze nieuwsbrief