Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Een nieuw en veilig model voor opvang van Oekraïense vluchtelingen

Op 1 juni 2022 werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al 7.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Tegen eind 2022 zullen er dit ongeveer 12.000 zijn en zal één op honderd Brusselaars de Oekraïense nationaliteit hebben. Een hele uitdaging voor ons Gewest!

Om de traditie van gastvrijheid bij de opvang van vluchtelingen te ondersteunen, wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de burgers helpen die onderdak aanbieden én andere Brusselaars aanmoedigen om ook vluchtelingen op te vangen.

Instrumenten voor de ondersteuning van de opvang

Daarom heeft het Gewest een aantal instrumenten ontwikkeld om het Brusselse model van gastvrijheid institutioneel te verankeren:

  • Het digitaal burgerportaal bemyguest.brussels biedt aan kandidaat-opvanggezinnen een beveiligde ruimte waarin ze de kenmerken van hun accommodatie voor tijdelijk opvang kunnen omschrijven. Deze gegevens kunnen enkel worden geraadpleegd door de Brusselse gemeenten, OCMW’s en de door hen erkende organisaties.

  • Elke gemeente beschikt over een contactpersoon om de Brusselse gastgezinnen te begeleiden en op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor opvang.

  • Een persoon die een tijdelijke bescherming geniet, kan gebruik maken van een kortlopende huurovereenkomst om het gebruik van de woning te formaliseren. In bepaalde situaties is deze overeenkomst echter niet van toepassing.

  • Gastgezinnen sluiten een overeenkomst voor tijdelijke opvang met de personen aan wie ze onderdak verlenen. Deze overeenkomst bepaalt onder meer:

    • de vergoeding die de gast aan het opvanggezin betaalt.Het Gewest beveelt 150 euro per volwassene aan, en 50 euro per minderjarige (enkel voor de lasten, niet voor voeding). Het OCMW kan die vergoeding, mits akkoord van de opgevangen persoon, rechtstreeks betalen op de rekening van het gastgezin;

    • dat het opvanggezin niet verantwoordelijk is voor de administratieve begeleiding van de gast, wat de taak is van het OCMW.

  • Met als doel duidelijke afspraken te maken over de na te leven regels en gewoonten kunnen gastgezinnen ook een samenlevingscontract afsluiten met de personen die ze opvangen.

Een informatie- en sensibiliseringscampagne

Door middel van een communicatiecampagne met als slogan ‘Een conflict staat voor hun deur. Laten we de onze wagenwijd openzetten’ wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Brusselaars zowel informeren over het nieuwe model voor opvang alsook hen sensibiliseren en aanmoedigen om Oekraïense vluchtelingen blijven onderdak te bieden.

Werkgroep Huisvesting

Behalve Brussel Huisvesting maken ook de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Brussel Plaatselijke Besturen, Brulocalis, het kabinet van de Brusselse Staatssecretaris voor Huisvesting, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) en de Referent Oekraïne deel uit van de sectorale werkgroep ‘Huisvesting’, opgericht door Pierre Verbeeren, de Gewestelijk coördinator Oekraïne. Sinds eind maart 2022 werken de leden met elkaar samen met als doel bovenstaande instrumenten te ontwikkelen en te implementeren.

Een gratis 0800-nummer

Brusselaars kunnen met al hun vragen over de tijdelijke opvang van vluchtelingen elke dinsdag en donderdag, van 9u tot 12u, bellen naar het gratis nummer 0800.40.400 (druk op 6 in het menu) van Brussel Huisvesting. De telefoonpermanenties worden verzorgd door het team van het WoonInformatieCentrum, dat tijdelijk met twee extra krachten versterkt wordt.

Gratis nummer 0800 40 400, voor al uw vragen over de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen – Brussel Huisvesting

Een videopresentatie van het nieuwe model

Bekijk onderstaande presentatie (zowel beschikbaar in het Frans als in het Nederlands) die op een beknopte en toegankelijke wijze de voornaamste krachtlijnen van het nieuwe opvangmodel uitlegt!

Nog vragen na het bekijken van de video? Stuur een mail naar het adres van het WoonInformatieCentrum.

Surf ook naar de website helpukraine.brussels en vind een schat aan informatie die bijdraagt aan de integratie van Oekraïense vluchtelingen in ons Gewest!

Abonneer u op onze nieuwsbrief