Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Réfugiés ukrainiens : de l'accueil de crise à l'intégration et au séjour d’une plus longue durée en Région bruxelloise

Een website en een telefoonnummer om de Oekraïense vluchtelingen te informeren

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne geven burgerinitiatieven en samenwerkingen tussen de verschillende overheden van ons land blijk van een belangrijke golf van solidariteit. Talloze Oekraïners die de oorlog ontvluchtten, werden al opgevangen op verschillende plaatsen in ons land.

De federale overheidsdiensten hebben twee tools opgezet om Oekraïners die in België aankomen zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden:

  • Een website: https://info-ukraine.be
    De website richt zich ook tot Belgische burgers die willen helpen of tot Belgen die zich momenteel in Rusland of in Oekraïne bevinden.
  • Een telefoonnummer: 02.488.88.88 (van maandag tot zondag tussen 09.00 en 17.00 uur)

Juristen en maatschappelijk werkers van Caritas International antwoorden ook op vragen van Belgen die Oekraïners opvangen. Ze doen dit via:

  • Het gratis telefoonnummer 0800 2 41 41.
  • Wie vragen wil stellen in het Oekraïens, kan bellen naar de WhatsApp-infolijn 0032 476 34 07 58.

Welke rechten hebben Oekraïense vluchtelingen?

Een eenvoudige inschrijving bij een gemeentebestuur is niet voldoende om te kunnen werken, sociale hulp te krijgen, of toegang te hebben tot de verplichte ziekteverzekering. Er is een statuut van tijdelijke bescherming nodig.

De Belgische overheden hebben een specifieke procedure ingevoerd voor het opvangen en registreren van Oekraïners die deze tijdelijke bescherming vragen.

Deze registratie vindt alle dagen plaats van 08.30 uur tot 17.30 uur in Paleis 8 van Brussels Expo op de Heizel (Verregatstraat, 1020 Brussel).

Het statuut van tijdelijke bescherming maakt het mogelijk een “A-kaart” aan te vragen aan bij de gemeente en zich vervolgens tot het OCMW te richten om recht te hebben op de verschillende soorten sociale hulp.

Meer info:
“Welke rechten heb ik” op de website info-ukraine.be

Dringend opvang nodig?

Het ideale is opvang te vinden bij familie, vrienden of kennissen in België.

Als dat niet mogelijk is, probeert Fedasil de betrokkenen de weg te wijzen naar opvang die aangeboden wordt door de gemeenten of door burgers.

Er kan worden voorzien in een noodopvang van een of twee nachten als geen enkele oplossing werd gevonden.

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt bij aan de noodopvang. In het kader van de Brusselse mobilisering om Oekraïense vluchtelingen te helpen, heeft de GOB bijvoorbeeld beslist zijn Ariane 7-site ter beschikking te stellen voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze zullen enkele nachten in dit overgangscentrum kunnen blijven, totdat Fedasil hen naar een aangepaste opvang stuurt.

Meer info:
“Ik heb opvang nodig” op de website info-ukraine.be

Abonneer u op onze nieuwsbrief