Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat is onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een belasting die de eigenaar jaarlijks moet betalen.

Het bedrag van de voorheffing vertegenwoordigt een percentage van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Dat percentage verschilt naargelang de situatie van het gebouw. Bovenop dat percentage komen nog de opcentiemen (een ander deel van de verschuldigde belasting) die verschillen naargelang de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

De onroerende voorheffing kan niet ten laste worden gelegd van de huurder, die dus in beginsel niet aansprakelijk is. Sommige huurders kunnen echter overwegen om bij de verhuurder een vermindering van de onroerende voorheffing aan te vragen.

Verlaging van de onroerende voorheffing

De roerende voorheffing kan verlaagd worden onder bepaalde voorwaarden:

  • als de bewoner-eigenaar in een bescheiden woning woont;
  • als de bewoner-eigenaar of de huurder erkend is als gehandicapte of als oorlogsinvalide;
  • als de bewoner-eigenaar of de huurder personen ten laste heeft (kinderen, gehandicapten, andere personen ten laste onder bepaalde voorwaarden).

Aangezien de eigenaar verantwoordelijk is voor de roerende voorheffing, is het aan hem om aan de belastingdienst deze vermindering te vragen. Maar als de situatie van het gezin van de huurder deze vermindering rechtvaardigt, dan is het deze laatste die van dit voordeel moet profiteren. Vanaf het belastingjaar 2020 kunnen alleen verhuurders aanvragen voor huurderskortingen indienen. Meer informatie vindt u op de website van Brussel Fiscaliteit.

Voor een snellere behandeling van uw aanvragen inzake de roerende voorheffing, kunt u terecht op www.mytax.brussels, het platform van Brussel Fiscaliteit.

Vrijstelling van onroerende voorheffing

Elke eigenaar die zijn eigendom toevertrouwt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) is vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Bijzondere bepalingen voor sociale huisvesting

Sommige huurders van sociale woningen hebben recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Het zijn de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die verplicht zijn een aanvraag in te dienen voor degenen die aan de voorwaarden voldoen.

De samenstelling van het huishouden (aanwezigheid van ten laste komende kind(eren), gehandicapten) heeft invloed op de vorm die deze vermindering van de onroerende voorheffing kan aannemen. U vindt meer informatie over dit onderwerp op de website van de BGHM