Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat is een goede rookmelder?

Kies voor modellen:

  • met een ingebouwde batterij met een levensduur van 10 jaar;
  • die voldoen aan de norm « EN 14604 » (zie verpakking van de rookmelder);
  • van het optische type. Ionische rookmelders zijn verboden.

Rookmelders die aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk (220V) moeten voorzien zijn van een noodbatterij zodat ze blijven werken bij stroomuitval.

Bij een plaatsing van minder dan 4 toestellen zijn niet-gekoppelde rookmelders toegelaten.

Vanaf 4 of meer toestellen is het verplicht om gekoppelde rookmelders of een gecentraliseerd detectiesysteem te plaatsen*.

* Eigenaars die nu al over 4 of meer niet-gekoppelde rookmelders beschikken, krijgen tot 1 januari 2028 om deze wettelijke verplichting na te komen.

In welke ruimten plaats je rookmelders?

De installatie van rookmelders hangt af van de indeling van de woning.

Plaats minstens één rookmelder in elke gang, overloop of kamer op de weg van de verst gelegen slaapkamer naar de voordeur van de woning.

De kortste route die je in geval van nood neemt vanaf de slaapkamer(s) tot aan de voordeur, heet de vluchtweg.

Wil je maximale beveiliging? Ook al is het niet wettelijk verplicht, plaats dan melders in alle ruimtes in je woning zoals bijvoorbeeld slaapkamers, salon, zolder, kelder.

In een studio

Plaats minstens één rookmelder.

Bevestig een rookmelder in de ruimte waar je bed staat. Plaats de melder uit de buurt van elke bron van water- en kookdampen zoals een douche of een fornuis.

In een woning met één verdieping

Plaats minstens één rookmelder in elke ruimte langs de vluchtweg.

In een woning met meerdere verdiepingen

Plaats op elke verdieping minstens één rookmelder.

Bevestig een rookmelder in elke ruimte die toegang biedt tot de volgende verdieping zoals een hal of overloop. Plaats ook een rookmelder in elke ruimte langs de vluchtweg.

Op welke plek aan het plafond plaats je rookmelders?

Bevestig de rookmelder liefst zo centraal mogelijk.

Kan dat niet, plaats ze dan minstens op 30 cm van de hoek of zijkant van het plafond.

Plan position détecteur de fumée

In ruimtes met een hellend plafond plaats je de rookmelder aan de muur:

  • op minimaal 15 cm en maximaal 30 cm van het plafond én
  • op minimaal 30 cm van een hoek.

Waar je rookmelders vooral niet moet plaatsen?

Bevestig geen rookmelder In badkamers, keukens, douches en garages. Op deze plaatsen kan de melder vals alarm slaan door stof, kookdamp of vocht.

Er wordt wel een rookmelder geplaatst, bij voorkeur uit de buurt van de warmte- of waterdampbron, als deze ruimtes een dubbele functie hebben én langs de vluchtweg liggen.

Voorbeeld: een keuken die ook als eetkamer dient.

Installeer ook geen rookmelder:
- naast een ventilator, luchtrooster of ventilatiekanaal;
- boven een verwarming.

Huurder of verhuurder, wie is verantwoordelijk?

Tot de verplichtingen van de verhuurder behoren:

  • het correct installeren van rookmelders die aan de norm voldoen;
  • het betalen van de aankoop-en plaatsingskosten van de rookmelders;
  • het vervangen van rookmelders, ofwel wanneer ze defect zijn, ofwel vóór de vervaldatum of ten laatste 10 jaar na de door de fabrikant aangegeven fabricagedatum.

De huurder is verantwoordelijk voor:

  • het afstoffen en testen van de rookmelders;
  • het informeren van de verhuurder als de rookmelder niet werkt.

Er zijn rookmelders op de markt die speciaal ontworpen zijn voor doven en slechthorenden. Deze werken met een licht- of vibratiealarm dat geactiveerd wordt in geval van nood. De verhuurder mag zich niet verzetten tegen de installatie van de rookmelders die aangepast zijn aan de handicap van (één van) de bewoners, maar hij is niet verplicht de kosten van de aankoop te dragen.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAP) voorziet een tegemoetkoming voor de aankoop van deze rookmelders.

Vraag een gratis huisbezoek door Brandweer Brussel

Als je twijfelt of een rookmelder verplicht is in een bepaalde ruimte of op een bepaalde plek, kan je een huisbezoek vragen door de brandveiligheidsadviseurs van Brandweer Brussel.

Een huisbezoek duurt ongeveer 30 minuten.

Interesse? Mail op sensibilisation@firebru.brussels of bel 02 208 81 11 (elke werkdag van 9u tot 12u).

Contact

Meer informatie