Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Hervorming van de regels rond uithuiszettingen

Hervorming van de regels rond uithuiszettingen

13 op 1.000 Brusselse huurders ontvangen tijdens het jaar een uithuiszettingsbevel, en 9 op 10 uithuiszettingsverzoeken worden toegestaan door de rechter. De hervorming van de reglementering heeft tot doel om zoveel mogelijk uithuiszettingen te voorkomen door in te zetten op meer preventieve woonbegeleiding en bemiddeling tussen huurder en verhuurder bij huurgeschillen.

Herziening van de termijnen

De door het Brusselse parlement goedgekeurde ordonnantie voorziet dat de gerechtelijke uithuiszettingsprocedure opgenomen wordt in de Brusselse Huisvestingscode. De voorwaarden en termijnen worden herzien zodat de huurder beter geïnformeerd wordt, en het OCMW proactief kan optreden.

Wintermoratorium

Voorts komt er een algemeen verbod op uithuiszettingen van 1 november tot 15 maart voor alle woningen van het Gewest met als doel de meest kwetsbare huurders te beschermen.

Indien de huurder tijdens de moratoriumperiode zijn huur niet betaalt, kan de verhuurder zich wenden tot het Solidariteitsfonds om zich te laten vergoeden.

Solidariteitsfonds

De éénmalige betaling van de achterstallige huur wordt voldaan binnen de 4 maanden na het verzoek om schadevergoeding. Het Solidariteisfonds zal worden gespijsd door boetes die worden opgelegd aan eigenaars van ongezonde gebouwen en aan plegers van discriminatie op de woningmarkt, en door administratiekosten in verband met de afgifte van conformiteitscontroleattesten.

Jaarlijkse monitoring

Perspective.brussels zal een monitoring van de uithuiszettingen uitvoeren om de problematiek cijfermatig in kaart te brengen en doeltreffender aan te pakken.

Dat gebeurt op basis van de uitgesproken vonnissen tot uithuiszetting die de griffies van de Brusselse vredegerechten zullen meedelen. Deze monitoring wordt elk jaar op de website van perspective.brussels gepubliceerd.

Lees onze brochure voor meer informatie over de herziening van de termijnen van de uithuiszettingsprocedure.

Abonneer u op onze nieuwsbrief