Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Het uitvoeren van discriminatietesten: oproep aan de verenigingen tot integratie via huisvesting tot het indienen van een kandidatuur

Het uitvoeren van discriminatietesten: oproep aan de verenigingen tot integratie via huisvesting tot het indienen van een kandidatuur

Deze oproep richt zich specifiek tot de verenigingen die ijveren voor integratie via huisvesting (VIH), erkend en gesubsidieerd door Brussel Huisvesting op basis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting.

Lees hieronder hoe u een kandidatuur kan indienen en een subsidie kan ontvangen voor het uitvoeren van discriminatietesten.

2 types van discriminatietesten

Sinds 23 oktober 2023 kan een VIH, op verzoek van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI), discriminatietesten verrichten.

De proactieve testen hebben tot doel om discriminatie door privé- en openbare verhuurders alsook door vastgoedmakelaars op te sporen.

De DGHI is bevoegd om testen met een ‘mystery client’ en situatietesten uit te voeren.

Bij de eerste vorm stelt de tester een discriminerende vraag aan een verhuurder of vastgoedmakelaar om de wettigheid van het antwoord na te gaan. Als de vastgoedmakelaar op de vraag ingaat, geeft hij blijk van een verboden discriminerende praktijk.

Bij situatietesten wordt geen discriminerende vraag gesteld, maar wordt er gewerkt met een test‐ en een controleprofiel, die enkel verschillen op basis van een beschermd criterium. In de tests vergelijkt men of het test‐ en het controleprofiel op eenzelfde dan wel op een ongelijke manier worden behandeld.

Hoe uw kandidatuur indienen?

Stuur een mail naar de DGHI op discri.dirl@sprb.brussels.

Een aanvraag tot het verkrijgen van een erkenning om discriminatietesten uit te voeren, kan op elk moment ingediend worden.

Inhoud van de opdracht

Vooraleer uw opdracht te kunnen aanvatten, volgt u eerst een door de DGHI georganiseerde opleiding over o.a. de verschillende vormen van discriminatie, de huurovereenkomst, rechten en plichten van de verschillende partijen, praktijksituaties, … Na de opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Om als bewijsmiddel van discriminatie rechtsgeldig te zijn én gebruikt te kunnen worden in een administratieve procedure, moeten de testen uitgevoerd worden volgens een nauwkeurig omschreven methodologie.

De voorbereiding van de discriminatietesten alsook de rapportering na de uitvoering ervan gebeuren daarom volgens een in overleg met de DGHI bepaalde procedure.

Vergoeding

VIH’s die minstens 10 discriminatietesten per jaar uitvoeren, zullen een subsidie van 5.000 euro ontvangen (zie artikel 3 bis van het besluit van 14 september 2023).

Nog vragen?

Stuur een mail naar de cel Discriminatiebestrijding op discri.dirl@sprb.brussels

Abonneer u op onze nieuwsbrief