Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Heb ik recht op een herhuisvestingstoelage?

Ga na of u voldoet aan de voorwaarden om financiële steun te krijgen voor uw nieuwe woning in Brussel

Pas op! De hoogte van uw inkomen van twee jaar geleden is ook een voorwaarde voor toekenning. Zie de limieten die niet overschreden mogen worden. Als een lid van uw huishouden al huurtoelage en/of een herhuisvestingstoelage heeft ontvangen, kan u deze toelage(n) niet ontvangen.

Het resultaat van deze vragenlijst is louter informatief en niet finaal. Wij raden u aan om contact op te nemen met Brussel Huisvesting voor verdere informatie of verduidelijking.