Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Heb ik recht op een herhuisvestingstoelage?

Het resultaat van deze vragenlijst is louter informatief en niet finaal. Wij raden u aan om contact op te nemen met Brussel Huisvesting voor verdere informatie of verduidelijking.

Resultaat

Op basis van uw antwoorden die u in de vragenlijst heeft gegeven, blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de herhuisvestingstoelage.

Oorzaak: u bent eigenaar van een woning, in volle eigendom, in erfpacht of in vruchtgebruik

Oorzaak : Woning buiten Brussel

Oorzaak: woning is niet onbewoonbaar

Oorzaak: u woont al minstens één jaar niet meer in de vroegere woning

Oorzaak: de gehuurde woning behoort toe aan een lid van uw familie

Oorzaak: U woont al meer dan drie maanden in uw nieuwe woning