Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Cellule Réhabilitation

INTERVIEW met de cel Rehabilitatie: ‘Met de creatie van de cel zet Brussel Huisvesting een grote stap voorwaarts in de strijd tegen leegstand’

Op 23 maart 2022 keurde het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de hervorming van het openbaar beheersrecht goed. De hervorming leidde binnen Brussel Huisvesting tot de oprichting van de nieuwe cel Rehabilitatie die tot doel heeft de leegstand in het Gewest te bestrijden. Coördinator Fabien Champigny, architecte Marta Viassolo en werfleider Erhan Isil waren er vanaf het begin bij.

Leggen jullie eens uit wat het openbaar beheersrecht wil zeggen?

Fabien: ‘In 2003 werd het openbaar beheersrecht ingevoerd op woningen die onbewoond zijn of die niet aan de kwaliteitsnormen beantwoorden en waarvoor geen renovatiewerken gepland zijn.’


Marta: ‘Door dit wetgevend instrument kan een openbare vastgoedbeheerder aangesteld worden in plaats van de in gebreke blijvende eigenaar. Deze beheerder kan er de nodige werken laten uitvoeren en de woning zelf te huur aanbieden gedurende een minimale periode van 9 jaar.’

Waarom moest het openbaar beheersrecht hervormd worden?

Fabien: ‘In de prakijk werd het gewoon te weinig toegepast. Daarom is Brussel Huisvesting, samen met de betrokken acoren, eind 2019 gestart met het evalueren van het openbaar beheersrecht. Op basis van deze evaluatie hebben we aan het kabinet bevoegd voor Huisvesting een aantal aanbevelingen overgemaakt, gebaseerd op de voornaamste redenen waarom vastgoedbeheerders het instrument niet gebruikten.’

Marta: ‘De hervorming heeft de ambitie om de belemmeringen in de toepassing van het openbaar beheersrecht weg te nemen, door bijvoorbeeld de voorwaarden aan te passen van de door de eigenaar voorziene heringebruikname van de woning en zo de doeltreffendheid van de maatregel te garanderen.’

Erhan: ‘Een verduidelijking van de procedure alsook een versterking van de hulpmiddelen moeten het voor de openbare beheerders eenvoudiger maken om het instrument te gebruiken.’

Beschrijf de rol van jullie cel.

Erhan: ‘Onze cel bestaat uit architecten, juristen, werfleiders en projectbeheerders. Ons doel is de gemeenten en OCMW ‘s te ondersteunen bij hun acties om leegstaande woningen weer op de markt aan te bieden. Met de creatie van de cel zet Brussel Huisvesting een grote stap voorwaarts in de strijd tegen leegstand.’

Marta: ‘Wat ikzelf fascinerend vind aan werken in deze cel, is dat we op technisch, juridisch en sociaal vlak een impact kunnen hebben op de ontwikkeling van het woningbeheer.’

Fabien: ‘We hebben ook de bevoegdheid om op eigen initiatief projecten te leiden indien lokale besturen niet de nodige stappen zouden zetten of geen beroep doen op onze cel.’

Wat kunnen we in 2023 verwachten van de cel Rehabilitatie?

Fabien: ‘We hebben het geluk gehad dat onze cel al opgericht was voordat de hervorming van het openbaar beheersrecht goedgekeurd werd in het parlement. Ondertussen hebben we al verschillende procedures en tools uitgewerkt en voerden we voorbereidende gesprekken met een aantal gemeenten. We kunnen dus van start gaan met de operationele uitvoering van projecten. Dat wordt onze grootste uitdaging in 2023!’

Erhan: ‘We hopen dus dat de gemeenten zoveel mogelijk onze hulp zullen inroepen, maar we zullen ook zelf initiatieven lanceren.’

Marta: ‘We zullen ook ons juridisch arsenaal uitbreiden met vorderingen tot staking, een procedure waarbij een rechter de eigenaar het bevel zou kunnen geven om een einde te maken aan de leegstand van zijn woning.’

Fabien: ‘In samenwerking met de cel Overheidsopdrachten van Brussel Huisvesting wordt in 2023 een raamopdracht voor werken gegund. Dat Brussel Huisvesting zal optreden als aankoopcentrale voor alle openbare beheerders samen, is voor de lokale besturen een belangrijke steunmaatregel in het vereenvoudigen en sneller uitvoeren van projecten om leegstaande woningen opnieuw op de markt te brengen.’

Van links naar rechts: DELTOMBE Marie-Pierre, ISIL Erhan, LECLERCQ Juliette, LECLERCQ Isabelle, OBLIN Sophie, SPANO Calogero, VIASSOLO Marta, BISMUTH Hervé, CHAMPIGNY Fabien

Meer informatie

Lees meer over de hervorming van het openbaar beheersrecht op de website van Brussel Huisvesting:

Nieuwe mechanismen om de strijd tegen leegstand op te drijven – Brussel Huisvesting

Abonneer u op onze nieuwsbrief