Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Interview avec la cellule Subventions

INTERVIEW met de Cel Subsidies: “We subsidiëren de actoren die de grote uitdagingen op het vlak van huisvesting aanpakken!”

De directie Studies en Subsidies omvat twee cellen met als opdracht het toekennen van subsidies aan producenten en beheerders van woningen zoals de sociale verhuurkantoren, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, het Woningfonds, de Community Land Trust Brussels, … Een ontmoeting met de drie leden van één van de twee cellen: de dossierbeheerders Bénédicte Varache en Sophie Lamy-Jamar en de celcoördinator Tom Lejuste.

Wat is de rol van jullie cel?

Lejuste: “We subsidiëren de actoren die de grote uitdagingen op het vlak van huisvesting aanpakken! Van het analyseren van aanvragen tot het uitbetalen van de bedragen: we voeren elke stap van de procedure uit.”

Lamy-Jamar: “De belangrijkste begunstigden van de subsidies zijn de sociale verhuurkantoren en de Community Land Trust Brussels. We subsidiëren ook projecten van diverse verenigingen, zoals voor de organisatie van colloquia of het realiseren van woningbouwprojecten.”

Varache: “We zien er op toe dat de subsidie ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze werd toegekend.”

Wat zijn de verschillende stappen bij het toekennen van een subsidie?

Lamy-Jamar: “Eerst analyseren we de aanvraag op basis van verschillende criteria zoals het innovatieve karakter van het project, het verband met het Noodplan Huisvesting, enz. Deze analyse wordt vervolgens doorgestuurd naar het kabinet van de staatssecretaris voor Huisvesting die ons daarna een instructienota bezorgt.”

Varache: “Eens we de instructienota hebben ontvangen, brengen we de vereniging op de hoogte van de beslissing. Bepaalde dossiers vereisen een advies van de Inspecteur van Financiën, dat we aan het kabinet bezorgen.”

Lejuste: “Voor bepaalde dossiers vraagt het kabinet ook het akkoord van de minister van Begroting en zorgt ervoor dat de aanvraag tot subsidie aan de ministerraad wordt voorgelegd. Eens deze stappen achter de rug zijn, ontvangt onze cel alle ondertekende documenten om de subsidie uit te betalen. We communiceren de beslissing aan de begunstigde en storten de toegekende bedragen.”

Hoe werken jullie met elkaar samen?

Varache: “We werken met een opvolgingstabel voor de dossiers. Hiermee kunnen we op elk moment zien in welke fase van de procedure een dossier zich bevindt.”

Lamy-Jamar: “We houden ook elke week een teamvergadering. Dat is het ideale moment om een balans op te maken van alle dossiers en oplossingen te vinden voor de problemen die we ondervinden.”

Lejuste: “Bij de toewijzing van de dossiers probeer ik de werklast evenredig te verdelen.”

Wat zijn jullie uitdagingen en ambities voor de toekomst?

Lejuste: “We moeten bijzonder voorzichtig en nauwgezet zijn in onze analyses en controles om ervoor te zorgen dat de toegekende subsidies aan de belangrijkste behoeften voldoen.”

Varache: “De wijzigingen die momenteel worden aangebracht aan het besluit houdende de organisatie van de sociale verhuurkantoren zullen ook grote veranderingen met zich meebrengen vanaf 2024. Een andere wijze van berekening van de subsidies zal een grote impact hebben op ons werk.”

Lamy-Jamar: “Er wordt momenteel een nieuwe tool ontwikkeld voor de verwerking van subsidies, die een grote meerwaarde zal betekenen en die het mogelijk zal maken bepaalde taken te automatiseren.”

Bekijk ook het videoportret van celcoördinator Tom Lejuste die meer vertelt over wat zijn functie precies inhoudt:

Interview met de Cel Subsidies
Van links naar rechts: Sophie Lamy-Jamar, Tom Lejuste, Bénédicte Varache

Abonneer u op onze nieuwsbrief