Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Interview avec le CIL

INTERVIEW met het WoonInformatieCentrum: “Onze globale kijk op het Brusselse huisvestingslandschap is een echte troef!”

Het WoonInformatieCentrum (WIC) centraliseert en verspreidt de gewestelijke informatie over huisvesting, en beantwoordt vragen van professionals én burgers. Een ontmoeting met Quentin Labarre, directeur, Elke Malfait, communicatiemedewerker en Lucas Moors, webmaster.

Stellen jullie het WIC eens kort voor?

Quentin: “Het WIC is een aanspreekpunt voor burgers en professionals die bij ons terecht kunnen met hun vragen over onderwerpen, zoals toelagen, ongezonde of leegstaande woningen, huurovereenkomsten, indexering van de huurprijs, bestrijding van discriminatie op de woonmarkt, enz.”

Elke: “We zijn verantwoordelijk voor het documentatiecentrum van Brussel Huisvesting en verzorgen ook het secretariaat van de Adviesraad voor Huisvesting (ARH), een adviesorgaan met professionals uit de sector.”

Lucas: “En we beheren de website van Brussel Huisvesting”

Wat doen jullie voor de partners op het terrein?

Elke: “Wij beantwoorden hun vragen of verwijzen hen door naar de juiste dienst. Zij kunnen ons hun vragen mailen op cil-wic@gob.brussels of bellen naar het gratis nummer 0800/40.400 op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.”

Quentin: “We bieden onze partners steeds een luisterend oor en geven hun bekommernissen door aan andere diensten van Brussel Huisvesting.”

Lucas: “We informeren onze partners ook door artikels, brochures, adviezen, enz. te publiceren over belangrijke thema’s en hervormingen op vlak van huisvesting. Zij gebruiken deze publicaties om info te verstrekken aan hun doelgroepen.”

Waarom het WIC contacteren?

Lucas: “De partners kunnen bij ons terecht voor een betrouwbaar, actueel én volledig antwoord op hun vragen. Doordat we de wet- en regelgeving, alsook de info van andere actoren op het terrein, centraliseren, hebben we een globale kijk op het Brusselse huisvestingslandschap wat voor onze dienstverlening een echte troef is!”

Quentin: “Door de samenwerking met onze juridische dienst, het kabinet van de Brusselse Staatssecretaris, bevoegd voor huisvesting, en de Adviesraad voor Huisvesting, hebben we ook toegang tot alle nieuwe informatie over huisvesting.”

Elke: “Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker van het OCMW die een client begeleidt bij het invullen van een aanvraag voor een herhuisvestingstoelage, kan bij ons terecht voor hulp. Tijdens het gesprek zullen we ook uitleggen dat het Woningfonds helpt bij het samenstellen van een huurwaarborg en dat het registreren van de huurovereenkomst één van de wettelijke verplichtingen is als de verhuurder de huurprijs in de toekomst wil indexeren.”

Wat zijn jullie uitdagingen en ambities voor de toekomst?

Quentin: “We willen nauwer samenwerken met onze partners én hen beter informeren. Daarom zullen we in 2023 opleidingen organiseren over thema’s zoals ongezonde woningen, discriminatie, huurtoelagen en het openbaar beheersrecht.”

Elke: “We moeten zowel politieke denkoefeningen alsook evoluties in wetgeving op de voet blijven volgen. Het is ook onze taak om de actualiteit op vlak van huisvesting te vertalen naar concrete acties.”

Lucas: “Met de oprichting van themawebsites wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het aantal websites van overheidsinstellingen verminderen en ze samenbrengen per vakgebied met als doel de verschillende diensten beter af te stemmen op de behoeften van burgers, bedrijven en verenigingen. Het WIC zal een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van de themasite voor huisvesting.”

Neem een kijkje op de website van Brussel Huisvesting en ontdek onze publicaties !

Van links naar rechts: MOORS Lucas, LABARRE Quentin, MALFAIT Elke

Abonneer u op onze nieuwsbrief