Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Klacht voor non-conformiteit van een woning

Formulier dat alleen betrekking heeft op huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een te huur gestelde woning moet voldoen aan de elementaire verplichtingen van veiligheid, gezondheid en uitrusting.. Het is de plicht van de verhuurder ervoor te zorgen dat deze elementaire verplichtingen vanaf het begin en tijdens de hele duur van de huurperiode worden nageleefd.

Een goed zou bijvoorbeeld als niet-conform kunnen worden beschouwd als:

 • er vochtproblemen zijn waarvoor de huurder niet aansprakelijk is
 • de verwarming niet correct werkt of de verwarmingsketel niet conform is
 • er geen warm water is
 • de elektriciteit niet werkt of niet conform is
 • er problemen zijn met parasieten (schimmel, insecten, ratten, enz.) die niet te wijten zijn aan de huurder
 • de veiligheid van de huurder niet verzekerd is (brandrisico, instortingsgevaar, enz.)
 • Enz.

Let op!

 • Als gevolg van het grote aantal aanvragen kan de gemiddelde tijd tussen het indienen van een klacht en een bezoek oplopen tot 4 maanden. Om ons te helpen deze wachttijd te verkorten, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk te verwittigen per e-mail op huisvestingsinspectie@gob.brussels indien u uw klacht wilt intrekken of als u de woonst verlaat.
 • Uw klacht zal slechts worden behandeld als de woning zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt en gehuurd wordt op basis van een huurovereenkomst die nog steeds van kracht is op het moment van de klacht en het bezoek.
 • Als uw woning nog steeds een reëel en serieus risico voor uw veiligheid inhoudt, zou er meteen een verhuurverbod kunnen worden opgelegd.
 • Een klacht kan leiden tot een verhuurverbod, waardoor de huurders of bewoners verplicht kunnen worden te verhuizen.
 • Een verhuurverbod leidt tot het verval of de nietigheid van de huurovereenkomst (voor huurovereenkomsten gesloten of hernieuwd na 01.01.2018). Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij een gespecialiseerde vereniging op het vlak van huisvesting, een advocaat/advocate, een jurist of elke andere persoon die over kennis ter zake beschikt.

Papieren formulier ‘Klacht voor non-conformiteit’