Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Kopen en verkopen / Administratieve formaliteiten

Administratieve formaliteiten

Verkoopcompromis

De eerste administratieve stap, de ondertekening van een verkoopcompromis, is niet zo onschuldig als u zou denken. Zo’n compromis geldt als een echte wederzijdse verbintenis, dus “beloven is kopen”.

Verkoopcompromis - Lees verder...

De notariële akte

De wet bepaalt dat u een authentieke verkoopakte door een notaris moet laten verlijden. Maar wat zijn de wettelijke termijnen? En hoe verloopt de ondertekening van de akte?

De notariële akte - Lees verder...

De verkoopovereenkomst

Artikel 1583 van het burgerlijk wetboek stelt dat een verkoop beschouwd wordt als “voltrokken tussen de partijen” wanneer de verkochte zaak en de prijs overeengekomen zijn, ook al is de zaak nog niet geleverd of al werd de prijs nog niet betaald...

De verkoopovereenkomst - Lees verder...

De onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting die de eigenaar jaarlijks moet betalen. Het bedrag van de voorheffing is gelijk aan een bepaald percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen.

De onroerende voorheffing - Lees verder...

Registratierechten

Koopt u een woning of bouwgrond, krijgt u een onroerend goed door schenking of erfenis, dan zal u in de meeste gevallen registratierechten moeten betalen.

Registratierechten - Lees verder...

Bodemattest

Een bodemattest is een wettelijk, verplicht document dat vereist is om bouwgrond of een onroerend goed in Brussel te kunnen verkopen of om een risicoactiviteit over te dragen aan een andere uitbater.

Bodemattest - Lees verder...

Keuringsattest voor de elektriciteitsinstallatie

Een elektriciteitsinstallatie die niet conform is, vormt een groot risico. Een eigenaar die een bewoonbare woning verkoopt, is sinds 1 juli 2008 verplicht om de elektriciteitsinstallatie te laten keuren.

Keuringsattest voor de elektriciteitsinstallatie - Lees verder...

Het EPB-certificaat

Zodra een woning op de markt gebracht wordt (verkoop of verhuur van een onroerend goed, leasing, toekenning van een zakelijk recht enz.) moet de eigenaar van het goed of een door hem aangestelde tussenpersoon (agentschap, notaris) verplicht over een energieprestatiecertificaat (EPB) beschikken. Dat certificaat moet door een erkende instelling opgesteld worden.

Het EPB-certificaat - Lees verder...

Document acties