Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Nouveaux logements de transit pour accueillir les familles dont le logement est insalubre

Nieuwe transitwoningen om gezinnen op te vangen waarvan de woning een gevaar vormt

De aankoop van de transitwoningen betekende de start van een nieuw avontuur voor de Gewestelijke Huisvestingsinspectie.

In 2021 heeft de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, naar aanleiding van hun onderzoeken van huurwoningen, 109 huurverboden na ingebrekestelling opgelegd alsook 135 onmiddellijke huurverboden omwille van een ernstig gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners.

Ontoereikende steunmaatregelen

Ondanks de steunmaatregelen voor huurders om ze te helpen bij het vinden van een nieuw onderdak (persoonlijke sociale begeleiding, voorrang bij de toekenning van een sociale woning, huur- en herhuisvestingstoelagen ten laste van het Gewestelijke Solidariteitsfonds) blijft het, door het te geringe aanbod op de woonmarkt, erg lang wachten op een nieuwe woning: gemiddeld zeven maanden, en gemiddeld zelfs langer dan negen maanden voor grote gezinnen.

Om deze kwetsbare gezinnen die vaak ook het slachtoffer zijn van discriminatie op de woonmarkt te helpen, droomden de medewerkers van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie allang van hun eigen transitwoningen, om gedurende enkele maanden huurders en in het bijzonder kroostrijke gezinnen te kunnen opvangen als ze hun woning moeten verlaten, bijvoorbeeld omdat de gasinstallatie is afgesloten of doordat hun huis volledig is aangetast door vochtigheid.

Hun droom is nu uitgekomen!

Aankoop van 9 woningen

Met een budget van 2,5 miljoen euro, vastgelegd binnen het Noodplan Huisvesting, werden 2 panden aangekocht op basis van hun centrale ligging in het Brusselse én hun bereikbaarheid met het openbaar vervoer: een pand met 5 flats in Anderlecht én een pand met 4 flats in de Anneessenswijk. De woningen met 1, 2 of 3 slaapkamers zijn gemeubileerd, maar sommige families krijgen ook de mogelijkheid om tijdens hun verblijf hun meubels te stockeren in een veilige opslagplaats.

Deze transitwoningen zullen ingezet worden als een tijdelijke en voorwaardelijke oplossing voor huishoudens die zich in een specifieke problematische woonsituatie bevinden.

Toewijzing

De Sociale cel van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie wijst de transitwoningen toe voor een (hernieuwbare) termijn vanaf een tot zes maanden op basis van de technische situatie én het gevaar van de woning voor de gezondheid en veiligheid van de huurders. Ook de sociale situatie en samenstelling van een gezin zijn doorslaggevende elementen in de toewijzing van een transitwoning.

Tijdens hun verblijf worden de huurders begeleid in hun zoektocht naar een duurzame oplossing voor hun woningnood.

Mulidisciplinair team

Om dit project tot een goed einde te brengen werd een multidisciplinair team van experten samengesteld, met architecten, juristen en specialisten op vlak van financiën en begroting, sociale ondersteuning en herhuisvesting. Een innovatieve aanpak dat resulteert in een verrijkende ervaring voor de Gewestelijke Huisvestingsinspectie!

Abonneer u op onze nieuwsbrief