Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Réfugiés ukrainiens : de l'accueil de crise à l'intégration et au séjour d’une plus longue durée en Région bruxelloise

Oekraïense vluchtelingen: van crisisopvang naar integratie en een langduriger verblijf in het Brusselse gewest

Na de Russische invasie van Oekraïne op 25 februari 2022 ontstond in Europa de grootste stroom vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog, ook richting het Gewest. De oproep van onze Regering tot solidariteit met de vluchtelingen werd massaal beantwoord. Talrijke Brusselaars gaven niet alleen onderdak aan Oekraïners, maar ondersteunden hen ook in hun integratie.

Instrumenten voor de ondersteuning van de opvang

Om de Brusselaars te helpen die onderdak aanbieden én andere burgers aan te moedigen om ook vluchtelingen op te vangen, heeft het Gewest een aantal instrumenten ontwikkeld om het Brusselse model van gastvrijheid institutioneel te verankeren:

  • Gastgezinnen sluiten een overeenkomst voor tijdelijke opvang met de personen aan wie ze onderdak verlenen. Deze overeenkomst bepaalt onder meer de vergoeding die de gast aan het opvanggezin betaalt.
  • Met als doel duidelijke afspraken te maken over de na te leven regels en gewoonten kunnen gastgezinnen ook een samenlevingscontract afsluiten.

Collectieve woonvoorzieningen

Op initiatief van de Regering werden ook collectieve woonoplossingen ter beschikking gesteld van Oekraïense families. Om dit te realiseren, werden leegstaande gebouwen gezocht die op een nieuwe bestemming wachten, alsook terreinen waarop modulaire woningen kunnen geplaatst worden.

Het Gewest koos ervoor om de opvangplaatsen te verspreiden over het grondgebied om concentratie tegen te gaan alsook om de integratie van families in de bestaande wijken te bevorderen.

Niets over ons zonder ons

In de strategie die ontwikkeld werd tot integratie van de vluchtelingen, wordt elke stap gezet in overleg met de Oekraïners.

Zo werden er gemeenschapsreferenten aangeworven met een artikel 60-arbeidsovereenkomst, die het OCMW in staat stelt om werk aan te bieden aan een persoon die nog nooit actief was op de arbeidsmarkt.

De referenten staan in contact met de Oekraïense gemeenschap en waarschuwen het Gewest voor integratiemoeilijkheden bij Oekraïners.

Daarnaast ondersteunt ook een gemeenschapscentrum het integratieproces door een waaier aan activiteiten te organiseren zoals opleidingen, taallessen, kinderopvang voor ouders die een job of een woning zoeken, … Bekijk onderstaande clip en ontdek het Oekraïense gemeenschapscentrum ‘Centre Montoyer’ !

Dé uitdaging voor 2023

Aangezien de meeste woonoplossingen van tijdelijke aard zijn, zullen vele Oekraïners vanaf 2023 een woning zoeken op de traditionele huur- en vastgoedmarkt.

Hen hierin ondersteunen, wordt een enorme uitdaging voor Brussel Huisvesting! Daarom wordt stapsgewijs een beleid ter ondersteuning van de gemeenten en OMCM ’s ontwikkeld om de toepassing van talrijke lokale ‘good practices’ uit te breiden tot het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Surf snel naar www.helpukraine.brussels en vind een schat aan informatie over de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen in het Gewest!

Wist je al …

dat vanaf maart tot oktober 2022 meer dan 8.100 opvangplaatsen gecreëerd werden door zowel Brusselaars alsook gemeenten en OCMW’ s?

Abonneer u op onze nieuwsbrief