Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Onbeheerde nalatenschappen: hoe deze panden weer op de markt brengen?

Onbeheerde nalatenschappen zijn woningen die zijn nagelaten door overleden eigenaars en zonder gekende erfgenamen. Deze goederen vormen een echt probleem voor de Brusselse vastgoedsector. Ze hebben allerlei negatieve gevolgen zoals de aftakeling van deze gebouwen, hinder voor de buurt, niet-betaling van vastgoedbelastingen, het feit dat de gebouwen worden gekraakt, enz. Daarom heeft de directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen (DHLW) beslist deze problematiek aan te pakken en ervoor te zorgen dat deze panden weer op de markt kunnen worden gebracht.

Een eerste overtuigende ervaring

In 2022 diende de directie een eerste verzoek in met het oog op de aanstelling van een “curator onbeheerde nalatenschap” voor een woning in Elsene waarvan de eigenaar in 2018 stierf. Met succes, want met de aanstelling van de curator kunnen eventuele erfgenamen opgespoord worden of kan de staat de nalatenschap opeisen.

Steun aan plaatselijke besturen

In het kader van haar opdracht om de plaatselijke besturen te ondersteunen, werd de procedure voor het indienen van dit type verzoeken geformaliseerd en gecommuniceerd aan meerdere geïnteresseerde gemeentelijke partners.

Abonneer u op onze nieuwsbrief